Impressores 3D: documentació addicional

ImageImpressores 3D: article publicat al Diari de Girona, dijous 14/5/2009.

Extracte:

Ja fa anys que les màquines d’escriure van ser reemplaçades per impressores connectades a ordinadors. Primer van ser impressores de paper continu en grans centres de càlcul, després van aparèixer impressores matricials o d’injecció de tinta, amb un caire més personal. Finalment, van arribar les impressores làser que avui en dia permeten imprimir ràpidament text i imatges en color. La impressora de paper, però, també està disminuint la seva importància, atès que molts de documents ja no s’imprimeixen, cosa que va bé per no gastar tanta tinta i paper.

Un pas més per convertir objectes virtuals en coses reals que els nostres sentits puguin percebre és la impressió d’objectes tridimensionals (3D). Les innovadores impressores 3D responen de fet a una tècnica de prototipat ràpid, dipositant capes molt fines de material que van configurant una al cim de l’altra un objecte tridimensional, per exemple una copa, una figura o una ampolla. Per ara, aquesta innovadora tècnica és poc habitual i té dos problemes principals: el cost del material que permet anar fent les làmines, i el de la mateixa màquina.

Documentacuió addicional:

Entrada a aquest blog sobre Tintes per a impressores 3D

Article de Science News sobre The Printed Pot

Web 3dmoleculardesigns.com

Centre de Biologia Molecular de Milwaukee