La interacció entre Universitat i Parc Científic i Tecnològic: visió per a una delegació sudafricana

ImageAvui ha visitat el Parc Científic i Tecnològic de la UdG una delegacció sudafricana que representa quatre universitats de l’Àrea de Cape Town (Cape Higher Education Consortium, CHEC). Primer en Pere Condom i en Marc Bigas han explicat en què consisteix el Parc, i jo mateix he pogut fer-los cinc cèntims de com la UdG promou el Parc i de com el Parc promou la UdG. La Delegació ha pogut visitar diversos laboratoris del Parc i ha pogut conèixer les principals iniciatives girones, abans de continuar la seva estada de diversos dies a Catalunya.

Ha estat molt interessant conèixer les seves inquietuds i percebre les seves realitats. La veritat és que la situació a la República Sudafricana és molt diferent de la nostra, encara que per raons històriques tenen molts de trets semblants. El que sí comparteixen, però, és la voluntat de promoure la transferència del coneixement i la innovació mitjançant l’impuls i la participació de les universitats.

Image

Dos temes han estat particularment apassionats en els moments distesos del dinar: el futbol i la llengua. Viuen la propera edició del Campionat del Món de Futbol amb passió i la veuen com a una gran oportunitat de millorar. I pel que fa a la llengua, un cop explicada la situació a casa nostra, m’he adonat que la seva és molt més complicada, per raons històriques recents i passades. L’anglès es fa servir per una part de la població, però no és llengua franca habitual. Segurament que seria molt interessant aprofondir en aquest tema en un estat que té més de 10 llengües oficials.