La Lectura del genoma: documentació addicional

Image

La Lectura del Genoma: article publicat al Diari de Girona el 21/1/2009.

Documentació addicional:

Entrada Focs artificials per saber ràpidament el genoma

Article de Science, Real-Time DNA Sequencing from Single Polymerase Molecules

Entrada de SlashDot.com

Introducció:

La informació d’un ésser viu, l’anomenat genoma, està continguda en general en un fil d’àcid desoxiribonucleic (ADN) que es troba en cada cèl·lula. Aquest fil té forma de doble hèlix, i està composat només per quatre estructures químiques diferents anomenades nucleòtids: guanina, citosina, adenina i timina (simbolitzades per les lletres G, C, A i T).

Si s’estirés el fil corresponent al genoma humà, tindria una llargada d’1,8 metres, amb una amplada de només uns 2,4 nanometres. Si aquest fil d’ADN mantingués les proporcions i unís Girona i París, la seva amplada seria només d’1,2 mil·límetres. A més, donat que el genoma humà té uns 3.200 milions de nucleòtids, a aquesta escala europea cada esglaó de la cadena tindria un gruix només de 0,25 mil·límetres.