La UB és de les 200 millors universitats del món, segons el THE [un bon rànking, per cert]

Image

Del 186 al 171, és la pujada de la Universitat de Barcelona en el rànking del Times Higher Education, que considero una bona classificació de les universitats, molt més que no pas d’altres com el de Shanghai. La UB no figura en cap dels cinc rànkings per disciplines, entre les millors 50 universitats, però analitzant el rànking general veig que està molt ben valorada en “peer review”, i força en “citations/staff” i “employer review”. En canvi, no és gaire ben valorada en “staff/student”.

Mentre no tingui temps de mirar-m’ho millor, he de dir que m’agrada la reflexió que el THE fa del propi rànking, i la seva comparació metodològica amb d’altres classificacions. Malgrat que tothom els critica, la realitat és que es fan servir i que serveixen per fer política.

Aquest rànking del THE té inputs provinents tant d'”opinió informada” com d’elements quantitatius (a la figura). Això el fa una mica diferent dels altres. El propi THE ho reconeix, i diu clarament que no és pas fàcil valorar tots els intangibles que fan que una universitat sigui especial. Això ja ho he comentat altres vegades, com per exemple després del seminari sobre cibermetria que vaig seguir al CSIC no fa pas gaire.

2 thoughts on “La UB és de les 200 millors universitats del món, segons el THE [un bon rànking, per cert]

  1. Miquel,
    Gràcies. Encara no l’havia vist. ÉS molt dif´cil pujar en aquests dos ítems perquè els estudiants estrangers no es plantegen venir aquí a fer la carrera i perquè no tenim llibertat de contractar (sous negociats).

  2. Qui no es conforma és perquè no vol. M’alegra saber que la meva alma mater ha pujat en el ranking mundial d’universitats. D’altra banda, però, hi ha universitats de països petits i algun que considerem en vies de desenvolupament (l’Índia, per exemple) que van per davant de la UB.

Comments are closed.