La Universitat catalana, una paradoxa?

ImageRealment entendre les dades econòmiques, d’infrastructura i de professorat d’una universitat no és gota fàcil. L’exemple el tenim en l’article de FactorSim La universidad española, esa paradoja. En aquest article s’hi menciona un estudi d’E-consumer, sobre les universitat espanyoles. Dades i més dades sobre personal, convenis, ordinadors, estudiants, etc… l’autor de l’article intenta recrear a partir d’altres fonts… i no pot gaire. Encara que l’estudi d’E-Consumer és a nivell espanyol, l’autor de l’entrada de FactorSim només es centra en les universitats catalanes (públiques i privades).

Una de les frases que cirda l’atenció de l’article de FactorSim és

La universidad española está falta de un cambio generacional y de modelo, y que se apueste de verdad por un empleo estable (es alucinante el número de asociados que hay últimamente) y un reconocimiento a las personas que la conforman. Un modelo basado en la evaluación real, control efectivo y reconocimiento acorde del trabajo, con un análisis de los procesos formativos y de los propios profesores. Un modelo que seguramente debería aplicarse también en secundaria y primaria.

Un dels comentaris afegeix fins i tot que

El cambio se está gestando. Gente con valía, ganas y conocimiento irán copando poco a poco los puestos de responsabilidad. Pero la Universidad, sus leyes y contraleyes no se lo están poniendo nada fácil.

Tinc dubtes sobre tot això. Totes les opinions són respectables, però no estic pas gaire segur que gent nova vagi agafant responsabilitats. No sé si no se’ls hi deixa fer o no poden.

1 thoughts on “La Universitat catalana, una paradoxa?

  1. Miqel,
    L’embolic que es fan és impressionant. de fet les dades que hi ha a UNEIX ens donen molta informació valuosa.
    Amb la feina que estem fent a l’AQU per posar la informació econòmica a UNEIX es podrà tancar el cercle.
    A Espanya no s’aclareixen per culpa de la CRUE tot i l’esforç que fa la subdirecció general, però al final guanyarem la batalla.

Comments are closed.