LEGO i genètica

ImageExplicar els processos que tenen lloc a nivell molecular dins les cèl.lules, comprendre com s’emmagatzema la informació a l’ADN, o com s’expressa una proteïna a partir d’una seqüència, és més fàcil si es fan servir eines senzilles a l’abast de tothom.

Per a nens i joves (i per a grans també), les peces de LEGO són una font d’inspiració (l’estiu passat vaig poder visitar el Parc Legoland a Dinamarca, amb parts senceres construïdes amb peces gegants).

Ara he vist un parell d’exemples d’animacions fent servir LEGO (gràcies a Boing-Boing). La primera ens dóna une exemple de transcripció de RNA, mentre que la segona (MIT) dóna transcripció de DNA. Per cert, als comentaris de l’entrada de Boing-Boing s’hi discuteix si es transcriu el RNA o el DNA. A més, s’hi troben altres exemples interessants de videos d’aquest tema.

Image