Plegar de la Universitat

ImageA vegades s’hi troben articles diferents, als webs americans. Per exemple, el web Inside Higher Ed publica Leaving Academia – 11 things to know, on es proporcionen 11 raons per deixar la Universitat (al nivell d’estudiant de doctorat-becari) des d’un punt de vista de la Unviersitat americana. Però se’n poden treure idees per a la nostra Universitat. I els comentaris proporcionen altres visions.

A la Universitat hi ha molta pressió per entrar-hi i poca per sortir-ne (i més ara en època de crisi). Com a funcionari no sóc gaire indicat per donar consells per plegar de la Universitat, però al menys podem reflexionar sobre les experiències dels Ph.D. americans.

Raons que val la pena remarcar (i un comentari):

5. You are not crazy if you want to have a satisfying job in a city you actually like and to have your partner and family living with you and to live near your friends.

7. If academia WAS your dream job but you’re tired of living in the adjuncting/contract teaching trenches, there are other options for you to use your passion for teaching/learning, your communications skills, your love of reading and your skills at writing and researching. Remember, people — this is the knowledge and information economy we are living in. A.B.D.’s and Ph.D.’s hold enormous currency in this era.

Could it be that academic life has become more “corporate” and life in (at least) the more attractive corporations has become more (in the best sense of the term) academic?

De fet, Leaving Academia és un web per sí mateix.