Servidors virtuals i Educació Superior

Image

La virtualització (màquines virtuals creades sobre màquines reals) està comportant un cert canvi en l’aparença dels centres de dades. Hi ha cada cop menys ordinadors físics, servidors, discos, etc., i en canvi hi ha més ordre, menys consum, més seguretat en les dades.

Precisament Educause ha tractat aquest tema en referència a les universitats. En l’article 7 things you should know about virtualitzation aborda no tan sols la definció de virtualització, sinó també set característiques, amb pros i contres:

Virtualization is an approach by which several applications—sometimes running on different operating systems—run on the same piece of hardware, creating multiple “virtual” servers from a single machine. Software manages the different applications and systems, resulting in an experience for end users that is indistinguishable from having each application on a dedicated machine. A virtualized data center uses fewer machines, requiring less physical space and less energy for cooling. By avoiding hardware that runs at partial capacity, virtualization provides greater return on IT investments, and a virtualized server environment provides an IT organization with greater flexibility to deploy new applications.

Específicament per a l’educació superior, aquest petit article afirma que

Higher education is in a unique position to benefit from virtualization because many of the circumstances involved are more pronounced at colleges and universities. Budget pressures in the current economic climate are especially strong at many institutions, and the need to cut expenses is pressing. Virtualization provides both capital and operational cost savings, while also playing a role in institutional efforts to reduce energy usage and cut carbon emissions. Although virtualization results in an increase of IT centralization that requires very real trade-offs for some on campus, it can also provide significant improvements in security, reliability, and flexibility for departments or even for individual faculty currently operating technology services in a highly distributed fashion.

És a dir, la virtualització és un procés que proporciona beneficis a les universitats en un moment com l’actual, amb retallades pressupostàries i amb una consciència medioambiental alta.

Des del meu punt de vista, la virtualització combina els avantatges d’un entorn distribuït i d’un entorn centralitzat: manté la llibertat de l’usuari, facilitant-li la configurabilitat, i a la vegada fa fàcil el manteniment de les dades, la seguretat, el manteniment, el rescalat. Des d’un gran web de la universitat fins a una petita pàgina d’un professor.