Biblioteques i ciències: pertinença?

ImageGràcies al twitter de @io2a he vist un original post titulat Bibliothèques et sciences : pertinence ?. A partir d’una discussió sobre la presència de bibliotecaris a una conferència científica (ScienceOnline2010), una bibliotecària d’Aix-en-Provence (@mdelhaye) reflexiona sobre el distanciament que hi ha hagut, pertot arreu, entre el professorat-investigador i el personal de les biblioteques.

Les coses han anat canviant, i en el cas dels investigadors de ciències, ja no cal anar a fonts secundàries en paper com el Science Citation Index, dels anys 80 i 90, o fins i tot al Chemical Abstracts en paper. O les mateixes patents.

Les acteurs de la recherche soient si déconnectés des professionnels de l’information, que la pertinence des bibliothèque et des bibliothécaires pour la recherche soit ignorée par ces mêmes acteurs – comme s’il n’y avait pas de lien entre documentation et recherche – est extrêment inquiétant pour les BU, notamment scientifiques.

Igual que passa a la UdG i suposo que a les universitats catalanes, els professors-investigadors (sobretot els de Ciències) visiten les revistes mitjançant la xarxa, sense passar pels portals web de les biblioteques. L’autora d’aquest post esmenta un investigador mèdic que fa diverses propostes respecte de les noves tasques que podrien fer el personal de les biblioteques; Del Haye hi està ben d’acord:

  • Fournir des outils de gestion des références bibliographiques, et l’assistance qui va avec
  • Proposer de la formation et des tutoriels en ligne
  • Maintenir une liste à jour des publications des chercheurs de l’institution
  • Participer au dépôt de la production scientifique dans l’archive ouverte de l’institution
  • Aider les chercheurs à soumettre leurs articles pour publication
  • Permettre aux chercheurs de découvrir les nouveaux outils de travail et de communication à leur disposition

Ja fa temps les biblioteques americanes estan esdevenint centres de recursos per a l’aprenentatge. Les nostres biblioteques també evolucionen. Donat que formen part del nucli clau d’una Unviersitat, també és important que sàpiguen evolucionar d’acord amb les necessitats de la comunitat universitària.

Crec que hi evolucionen prou bé. Van camí de ser les biblioteques del Segle XXI.

Foto: extreta de http://www.universityvisitorsnetwork.com/majors/Library-Science.