Cal estimular el talent preuniversitari?

Image

Fa pocs dies va sortir a El País un reportatge titulat Más clases para los primeros de la clase en què s’hi recull una sèrir d’iniciatives sobre l’atenció a la diversificació dels alumnes de secundària, en la banda alta de capacitats intel.lectuals: l’atenció al talent. Segueix debatent-se si cal donar-los classes d’ampliació de continguts, si cal estimular-los, si cal passar-los de curs… i s’acaba el reportatge amb el tòpic (que alguna cosa deu tenir de cert) de seundarització de la universitat:

Pero se queja Enguita de la obcecación por ir a la universidad de todo aquel que consigue acabar el bachillerato, por lo que, “un alto porcentaje de alumnos trasladan a las aulas universitarias una presión a la baja al optar por la línea del mínimo esfuerzo, acogida por profesores que se adaptan porque prefieren el mínimo conflicto”.

Ja estic d’acord en què cal ajudar als més capacitats a proporcionar-los estímuls, però també he de dir que solen ser estudiants que per les seves característiques ja estan força motivats a l’escola i a fora de l’escola. Crec que cal seguir invertint esforços en què tothom assoleixi uns mínims educatius, altrament l’escletxa social educativa només s’incrementarà.

One thought on “Cal estimular el talent preuniversitari?

  1. Miquel,
    Jo crec que si cal estimular, sense passar-se. Ara tenim exactament el contrari, un sistema que enrasa a la baixa per tal que tots passin de curs. Al final ens carreguem el talent potencial.
    Potser si que no caldria estimular-los si els traiéssim d’un contxt frustrant.

Comments are closed.