Càlcul quàntic en uns quants femtosegons

Image

La mecànica quàntica sembla atraura una curiositat especial. Jo crec que deu ser perquè és difícil d’entendre des de fora del grup de gent que n’ha estudiat (igual que la relativitat). Per això entenc que una notícia com aquesta provoqui interès: A Single Molecule Computes Thousands of Times Faster than Your PC, que he vist gràcies a PopSci.

Vincular quàntica i computació o informació és un dels darrers crits. En aquest cas, un petit (rellevant) avenç en la computació quàntica fa servir paquets d’ones vibracionals per calcular molt ràpidament una Transformada de Fourier discreta, aprofitant la seva connexió amb el comportament físic dels làsers.

De totes formes, PopSci ho deixa clar:

But don’t trade in your conventional computing power just yet. Like other quantum information platforms, molecular computing is in its infancy; we understand some of its mechanisms, but it’s difficult to execute and there are still a lot of unknowns. Further, researchers aren’t quite sure how they could integrate such technology into something that works the way we’re used to our computers working.

Still, the very fact that researchers were able to pull off a calculation at such speeds shows just how big of an impact molecular calculations could have on the science of computing.

Escriure un programa, dissenyar els inputs i outputs, no és cap tasca gaire fàcil, tal com vaig comentar al càlcul quàntica de la molècula (quàntica) d’hidrogen. Però es va progressant.

L’article parla de l’ordre de desenes de femtosegons, o sigui de una part de picosegon. En mil vegades més de temps una CPU d’un ordinador clàssic només pot fer una operacio aritmètica. Aquí s’hi fa tota la transformada.