Conferències amplificades

Image

Estar en un congrés de “ciència dura” permet reflexionar una mica sobre la diferència amb un congrès “tou”, i quin és l’objectiu que pretèn cada tipus de reunió. Com que la setmana vinent l’Institut de Química Computacional organitza el IX Girona Seminar, i volem que sigui alguna cosa més que no pas una reunió de 100 científics, he repassat el que significa una conferència.

I és que, a part de fer bona ciència, una trobada de científics ha de permetre connectar amb d’altres científics de rams propers, i despertar l’interès de la Societat, tot incrementar la percepció positiiva de la Ciència. En definitiva, es tracta d’amplificar el que s’hi fa, en un congrès de “ciència dura”.

Però que vol dir amplificar? Doncs segons l’ Allan Cho, hi ha vàries formes d’amplificar un congrès :

Amplification of the audiences’ voice: Audience members through the use of such social media technologies (such as Twitter) can create online discourse during the sessions in real-time

  • Amplification of the speaker’s talk: Widespread and inexpensive video and audio-conferencing technologies
  • Amplification across time: With low-cost technologies, presentations are often made available after the event, with use of podcasting or videocasting technologies
  • Amplification of the speaker’s slides: With social media lightweight technologies, (such as Slideshare) entire presentations can simply be uploaded, shared, and embedded on other Web sites and commented upon
  • Amplification of feedback to the speaker: Micro-blogging technologies (such as Twitter) are being used not only as for discourse and knowledge exchange among conference participants
  • Amplification of collective memory: With the widespread availability of inexpensive digital cameras, photographs are often uploaded to popular photographic sharing services
  • Amplification of the learning: With the Web resources and social media technologies, following links to resources and discourse about the points made by a speaker during a talk propagates the learning which takes place at an event.
  • Amplification of the historical conference record: The ‘official’ digital resources such as slides, video and audio recordings which have been made by the conference organizers

Cal fer notar que el concepte de conferència amplificada ja havia estat esmentat per en Brian Kelly al seu blog UK Web Focus blog. De fet, ell mateix diu que havia estat usat abans per Lorcan Dempsey i Matt Jukes.

Crec que la primera forma d’amplificació no té tan de sentit a un congrès de química teòrica com pot tenir-ne a un de xarxes socials. Però la resta és perfectament aplicable.

Precisament això és el que pretendrem una mica durant la setmana entrant al 9gisem, a Girona. O al menys intentarem fer algunes d’aquests coses per innovar en aquest camp. Ja ens hem adreçat a tots els participants al 9gisem de forma proactiva. En el blog de l’iqc hi hem recollit les nostres idees i proposat diverses actuacions, com per exemple fer entrevistes als conferenciants més senyalats, o fer curts podcasts als qui presentin comunicacions en forma de pòster. En acabar la setmana ja veurem com haurà anat.