Eficiència comunicadora en ciència: plantilles per a tot

Un dels dèficits dels científics ha estat i segueix estant en la comunicació al públic de la seva activitat, sobretot la investigadora. Des fa temps els nous plans d’estudi i les póltíques públiques impulsen, però, cobrir aquests dèficits amb formació en l’àmbit de la comunicació científica.

Ara bé, els científics són, abans que res, científics, i no es pot pas pretendre que de la nit al dia esdevinguin grans comunicadors, experts en màrqueting o dissenyadors digitals de primera línia. Sí que, en canvi, se’ls pot proporcionar eines senzilles que permetin una qualitat raonable de la seva comunicació.

Tenir una qualitat acceptable comunicadora, sigui escrita, verbal o per internet, implica també saber rendabilitzar les energies i el temps disponible. Per això els científics poden recórrer a la utilització de plantilles preestablertes i dissenys lliures.

Un bon exemple és en les plantilles de presentacions (e.g., Microsoft Powerpoint). No tan sols hi ha diapositives-tipus ben dissenyades, sinó que al propi programa s’hi poden generar presentacions senceres que poden ajudar a elaborar eficientment una xerrada sobre un projecte, una investigació o una tema qualsevol, sigui per informar o sigui per convèncer.

Als congressos científics sovint s’hi comunica en forma de pòster. En aquest cas també hi ha dissenys interessants disponibles lliurement a Internet, on només cla remplaçar el text i les imatges. Aquests dissenyes estan pensats perquè l’espai en blanc, el tipus de lletra, els colors… facilitin la comprensió per part del lector.

Avui en dia per tenir un bon web de grup de recerca o personal ja no cal saber llenguatge HTML. És molt més fàcil i eficient tenir un web-blog, per exemple en WordPress o Blogger, i escollir qualsevol de les moltes plantilles interessants que existeixen, que a més permeten acoblar totes les eines de la Web 2.0

Finalment, cal recordar l’existència de bancs de fotos d’alta qualitat que permeten acompanyar text, gràcics i xerrades. És important comprovar que les fotos no tinguin restriccions de drets d’autor.

La feina ben feta, docns, es pot fer de forma eficient fent servir les eines predissenyades que tenim al nostre abast.