El club científic del [no] cabell

ImageImprobable Research és una excel.lent publicació electrònica que, dins d’una gran seriosistat, proporciona intrigants i divertides píndoles a partir de l’avenç del coenxiement. Improbable és precisament l’editora dels Premis IG Novel (o antiNobel).

Però Improbable també un té un club dual: l’anomenat Luxuriant Flowing Hair Club for Scientists, os sigui gent de ciència amb bon cabell, i el Luxuriant Former Hair Club for Scientists [el meu?], o sigui gent de ciència que n’havia tingut (n’hi ha un tercer, per a la barba). Tots els clubs tenen el mateix acrònim: LFHCfS.

Ja és bo que els científics i científiques sàpiguen fer broma de la seva aparença. Tot plegat té força gràcia, i aporta una gota més d’humor a la ciència.

A la imatge, tres membres del club LFHCfS.