Els blogs a la docència universitària

ImageA l’Inside Higher Education, el post Teaching With Blogs proporciona una visió força encertada del que passa quan un professor vol fer servir les eines de blogging per impartir una assignatura.

La veritat és que hi he vist alguns reflexos de la situació d’aquest curs acadèmic. He de dir que a l’assignatura de Comunicació Científica (transversal de màsters de Ciències) els estudiants en general han respost força bé, han muntat (la majoria no en tenien) blogs a blogger (ho han trobat més fàcil que no pas a wordpress) i hi han fet entrades de forma regular. Alguns l’han continuat més enllà del que els havia demanat per a l’avaluació.

Entre d’altres coses, aquest post de l’IHE esmenta el tema de l’anonimat, i com els estudiants tenen dificultat en ser crítics i també ho tenen complicat per assumir observacions crítiques per part del professor:

How can a student who receives critical comments judge those comments to be fitting and appropriate, rather than an example of the insensitive instructor picking on the hapless student? Perhaps a very mature student can discern this even-handedly from the comments themselves and a self-critique of the original post. I believe most students benefit by reading the posts of their classmates, making their own judgments about those writings and then seeing the instructor’s comments, finally making a subsequent determination as to whether those comments seem appropriate and helpful for the student in reconsidering the writing.

El post també esmenta per què es fa servir els blogs com a eina de docència i no pas el sistema general del campus:

Since on a daily basis I use blogs and blog readers in my regular work, one of the original reasons for me taking this approach rather than use the campus learning management system was simply that I thought it would be more convenient for me. Also, given my job as a learning technology administrator, I went into the course with some thought that I might showcase the work afterward. Openness is clearly better for that. However in retrospect neither of these is primary. The main reason to be open is to set a good tone for the class. We want ideas to emerge and not remain concealed.

Com d’altres vegades, els comentaris al post són també molt interessants.

Imatge: del post http://blogging.compendiumblog.com/blog/text-blog-software/0/0/there-is-so-much-potential-inside-a-blog