Els nens no en sabran res, d’aquestes 100 coses

ImageEntre les coses més curioses que he vist en les e-estones d’aquest dies hi ha 100 Things Your Kids May Never Know About, una relació d’hàbits i de tecnologies que han estat habituals a finals del segle XX però que despareixen o desapareixerana a la nostra societat. Com per exemple, les cintes de VHS o els mateixos CD-ROM. No em preocupa gaire, ja que això mateix s’ha pogut fer en qualsevol moment de la humanitat. Fa trenta anys ja es deia que s’havia perdut moltes coses de mitjans del segle XX, i així enrere.

Hi ha quatre coses d’aquesta llista de 100 coses que els nens petits no coneixeran i que em fan gràcia per la seva relació amb la universitat:

  • 88. Neat handwriting; (escriure a mà)
  • 84. Trig tables and log tables; (taules trigonomètriques i logarísmiques)
  • 96. Libraries as a place to get books rather than a place to use the internet; (bliblioteques per treure llibres i no pas per accedir a Internet)
  • 99. A physical dictionary — either for spelling or definitions. (diccionaris físics)

Segurament que tots hi afegiríem coses, algunes de caire local o temàtic, relacionades amb la nostra feina. Quan tingui temps en faré una sobre educació superior i ciència.

També seria interessant fer una llista semblant predint el que dintre de deu anys esdevindrà obsolet i descoengut per als nens petits que hi hagi llavors.

(Foto: makelessnoise via flickr)

3 thoughts on “Els nens no en sabran res, d’aquestes 100 coses

  1. Claudi, l’enllaç es veu perfectament. Moltes gràcies per l’article “l’efecte Tia Flor”. És boníssim.
    Em fa gràcia que, en temes de xarxes socials sobre Internet, es podria aplicar gairebé a mesos de distància.

Comments are closed.