Escepticisme sobre l’ús d’ordinadors a l’aula

Aquest curs s’han introduït de forma generalitzada els ordinadors a les aules de secundària (al menys a l’institut que tinc més proper, en alguns cursos). Després de les primeres queixes (lògiques), sembla que el professorat, els alumnes i el centre s’hi han anat adaptant.

Crec que no n’hi ha prou amb proporcionar ordinadors a les aules de primària i secundària. El que cal és proporcionar les eines per fer-lso servir adequadament. I el que em preocupa més, educar en la seva utlització d’una forma diferent al que es en sortir de l’escola. Es pot fer servir el correu electrònic a classe? I les xarxes socials? Es poden agafar apunts i posar-los en un servidor? Segurament una resposta és trivial: el mateix que es faria en un entorn no virtual.

Posar ordinadors per a tots els alumnes de primària o secundària comporta un repte i segurament problemes. Però està clar que si no se’n proporciona no hi haurà cap repte per a assolir. També em pregunto per la utilització del mòbil al centre, com a eina equivalent a un ordinador. De fet, el problema del mòbil és tan la connectivitat a Internet com la captació d’informació que facilita (àudio i video).

Són aquestes algunes reflexions que voldria anar madurant en el futur, amb extensió a la Universitat. Perquè si es vol trencar les barreres entre la secundària i el món universitari, cal també facilitar el seu contacte. Ara mateix, els estudiants de secundària difícilment poden accedir a la informació universitària mentre són al seu centre. Ho han de fer a fora.

No sóc pas gaire escèptic en la utilitat positiva dels ordinadors als centres no universitaris. Aquesta reflexió l’ha provocada el post de Larry Cuban anomenat Confessions from a Skeptic on Computers in School, on l’autor esmenta que les seves prediccions sobre l’ús de les TIC a les aules han estat per darrere de la realitat. Com passa en els bons blogs, els comentaris són igual o millors que el propi post. Per exemple:

One reason for little transformative change can be traced to staff development efforts that just show teachers how the computer works rather than showing them how to teach different.

Teaching is a relational, human profession. The Gutenberg Press didn’t take away the need for teachers (or even the use of lecture). The telegraph and “instant access to information,” didn’t take away the teacher as an authority, either.

O sigui: a més de mostrar als professors com funcionen els ordinadors, cal ensenyar-los com fer docència d’una forma diferent. Perquè la docència és una professió humana i relacional. La imprenta no va eliminar els mestres. Els ordinadors tampoc no ho faran. Això sí, caldrà canviar la forma d’ensenyar, i tot el procés d’aprenentatge.

Foto: extreta de http://altec.colorado.edu/pcclassroom.shtml

One thought on “Escepticisme sobre l’ús d’ordinadors a l’aula

Comments are closed.