Evolució positiva de l’educació superior [doctorats en infermeria]

L’educació superior va canviant, crec que per ser millor. Al menys aquesta impressió la tinc a partir de l’excel.lent recull d’articles al número d’Educause Quarterly titulat Anticipating the Future of Higher Education. En l’article que obre el número, Is Higher Education Evolving?, s’hi donen pistes clau per al futur:

  • To survive and thrive, living organisms, industries, and institutions — including higher education — must evolve or adapt to changing environments.
  • The slow evolutionary clock speed and failure to adopt contextualized open interfaces in the higher education ecosystem may threaten its continued survival in the face of new environmental pressures.
  • More effective and efficient knowledge creation and distribution can increase the evolutionary clock speed and fuel successful evolutionary changes.
  • The higher education ecosystem has produced some projects demonstrating an evolutionary shift in approach that could fuel further successful evolution.

Dins d’aquesta evolució positiva una cosa m’ha cridat l’atenció a la xarxa. Inside Higher Education, en un post recent, diu que el número d’estudiants d’infermeria que fan el doctorat ha pujat un 20%.

ImageEnrollments are up 20 percent in doctoral nursing programs, according to data released last week by the American Association of Colleges of Nursing. The increase is important, according to nursing educators, because enrollments in undergraduate programs are increasing only modestly — despite demand for more nurses — because of shortages of faculty members. The association estimates that more than 54,000 qualified applicants to nursing programs were turned away.

Sembla, doncs, que la part més superior de l’educació superior es va obrint a disciplines que fins ara havien jugat un paper una mica secundari al doctorat. Això lliga amb el que passa a les nostres universitats, en particular a la UdG: la implicació del Departament d’Infermeria i del seu personal acadèmic en un Programa de Doctorat vinculat a les Ciències de la Salut. Els companys d’infermeria són molt actius en el cap de Promoció de la Salut, i fan una oferta forta d’investigació en aquest camp.

(Foto: http://tcritic.com/wp-content/uploads/2008/07/evolution-image.jpg)