Gestionant millor el temps

ImageCada cop es demana més creativitat, més eficiència, més conciliació de la vida laboral i familiar. Però per un altre cop és cada cop més fàcil que ens interrompin, que ens distreguin, que se’ns demani de fer (bé) vàries coses de forma simultània. Per això la gestió del temps de feina i del temps lliure és rellevant (per exemple, cal recordar la interessant discussió sobre l’ús de les xarxes socials a la feina que va encetar en Jordi Graells al seu Facebook). Fins i tot diumenge a TV3 van fer un programa que cloïa una sèrie de dies parlant de la Gestió del Temps.

Per això em sembla interessant senyalar que a l’Inside Higher Ed tornen a parlar d’un dels meus temes favorits: la Procrastinació – o sigui deixar les coses per a un altre moment. En parlar de la defensa d’una tesi doctoral i d’haver de satisfer terminis diversos, l’article proposa vàries maneres de vèncer els símptomes de la procrastinació. Els comentaris a aquesta entrada també són útils.

Per un altre cantó, al web Productivity 501 hi ha una entrada titulada How to keep from Wasting Time on the Web on es proporcionen alguns consells per no deixar-se robar el temps per la disponibilitat permanent d’Internet i de la web. Com que són una mica curiosos, els reprodueixo i potser fins i tot en seguiré algun:

Block Ads – Ads are there to distract you and get you to do something different. If you can block them out, there is less to keep you from focusing on the task at hand.
Two Browsers – Sometimes using one browser for work and one for personal use can be a good idea. It forces you to think about whether you are saving or wasting time.
Disconnect – I know some of my most productive times have been in areas where I have limited internet connectivity. Some routers will let you schedule times to block access. For example, you could block internet access every day from 8am to 10am to help force you to do non-internet related work.
Slow Connection – Sometimes having a slow connection can bring good balance. If you can get to what you need, but it is too painfully slow to jump around unnecessarily, you will naturally limit your web use to just the minimum necessary.
Time Audit – Knowing where your time is going can be a good way to keep your browsing in check. Check out our post on how to do a time audit.
Auto logging – There are applications that will keep track of what apps you are using on your computer and what sites you are visiting. Check out SLife for some software with which to do this. You can download their older, free client here (which is the version I’ve used).

 

(Foto: http://kenyonreview.org/blog/wp-content/uploads/2008/12/daylight-savings-time.jpg)