Ha d’haver-hi webs centralitzats sobre la universitat?

ImageAl blog d’en Brian Kelly hi he trobat l’entrada A Single Web Site For Government Departments! Higher Education Next? on s’hi comentat al política del Govern Britànic de concentar esforços i diners amb la centralització de serveis web del seu govern. En Brian es pregunta si això és també convenient per a les universitats, per exemple ser capaços de proporcionar una informació clara i única de tota l’oferta, serveis educatius, docència, oportunitats de receca, etc…

No sé si això seria fàcil de fer a casa nostra, ni tan sols desitjable (el mateix Brian Kelly s’ho pregunta per a Anglaterra, això). No seri amolt més lògic que, en el marc del procés de Bolonya, millor dit, en el marc de l’Espai Europeu del Coneixement (que agrupa la menys els E.E. de la informació, de la recerca i de l’educació superior), hi hagués un servei fàcil, adaptable, escalable, entenidor i respectuós amb la diferència, proporcionat per la Unió Europea, més que no pas els estats?

One thought on “Ha d’haver-hi webs centralitzats sobre la universitat?

Comments are closed.