Informe CYD 2009: excel.lent posició de la UdG en qualitat investigadora

ImageUPF, UB, UdG, UAM, URV, UAB, UV, UdL, UPV, UA, UPC, UJI, UMH: aquest és el rànking d’universitats espanyoles pel que fa a la qualitat de la recerca, segons l’infomre CyD 2009 que acaba de ser publicat (índex) (gràcies, Enric Canela , per recordar-nos-ho). Des d’Oviedo, on segueixo el congrés ESPA2010, només puc que estar content per aquest fet.

La UdG hi té un molt bon tercer lloc. Per camps, ocupa el 3r lloc en Enginyeria, el 6è en química, i també està classificada en Estadística i Econometria (lloc 25è). En Medicina i Biologia no ha tingut prou aportacions. Per producció és la 35a universitat (algun dia miraré, doncs, la productivitat).

Pel que fa a producció dins de la UdG, química hi destaca clarament, seguida d’enginyeria i econometria (química, 22a amb 360 items, enginyeria: 30a amb 180, biologia: 40a amb 126, medicina: 43a amb 73, física 33a amb 107, economia: 31a amb 27)

Més enllà de la bona posició de la UdG (i no me n’amago, dels químics de la UdG, tenint en compte que hiha la meitat d’univeristats dedicades a enginyeries, i que tenim la màxima producció de la UdG), de les 13 primeres posicions tot són universitats de l’àmbit català. Només s’hi ha “colat” la UAM.

Cal tenir en compte que això es fa fent servir l’impacte ponderat per disciplines, i que les humanitats hi estan pràcticament absents, per raons metodològiques. Esperem que aviat hi siguin.

És una anàlisi ràpida, que espero poder aprofondir més endavant.

One thought on “Informe CYD 2009: excel.lent posició de la UdG en qualitat investigadora

  1. Jo espero llegir-lo aviat. De moment encara estic corregint i avaluant, però el capítol dels rànquings m’interessa especialment.

Comments are closed.