Introducció al curs Química a l’Abast de Tothom

Avui he tingut l’oportunitat de fer la primera lliçó del curs coorganitat per la C4D i l’ICE de la UdG “Química a l’Abast de Tothom“, amb assistència d’uns vint-i-cinc professors de secundària, la gran majoria de ciències.

Per acompanyar la meva xerrada he fet servir la presentació que he penjat al Slideshare. En primer lloc, he senyalat el principal objectiu de la C4D i del nostre grup de persones que, a més de crear coneixement, intenta transmetre’l de forma efectiva, és a dir, promou la comunicació social de la ciència. De fet, aquests dies hi ha hagut reaccions a un article del Washington Post que criticava la manca de voluntat dels científics per fer entendre al públic les qüestions on la ciència hi té un lloc clau, com el canvi climàtic, els trangènics o les energies alternatives, passant per la pseudocència. El WP criticava també l’actitud d’alguns científics que no accepten que la gent del carrer pugui no entendre la ciència, quan el que importa és que els ciutadans entenguin la importància de què la ciència estigui en primera línia de la resolució dels problems de la nostra societat.

Image

He fet després palesa la conveniència de fer més amable la química que es fa a secundària, on potser s’hi fa massa formulació i química del Segle XIX, quan potser caldria fer més bio- i nanociència, o ensenyar noves formes de formulació com He@C60, un àtom d’heli incrustat en una gàbia de ful.lerè.

He aprofitat també per trametre els reptes i oportunitats que ofereix fer servir intel.ligentment les eines de la web 2.0, com blogs, twitter, eines de col.laboració i folksonomia/tagsonomia, tot exposant la contradicció que suposa que els joves tinguin accés diferent a Internet a casa i a l’escola. I és que les coses, es vulgui o no, canvien.

Per exemplificar que el nostre grup promou formes amables de comunicació científica (sobretot de química, amb lemes com “la química és natural”, “tot és química” o la celebració de l’any internacional de la química el 2011, he dut a terme tres jocs de mans amb cartes de pòker per fer fàcilment comprensibles tres conceptes difícls: els números aleatoris, la superposició d’estats quàntics (experiment del Gat de Schrödinger), i la paradoxa EPR amb l’entrellaçament quàntic de partícules.

Image

Més endavant, he pogut repassar els motius que van portar, a partir de la voluntat dels investigadors de l’Institut de Química Computacional de la UdG, a promoure la Càtedra C4D, amb els objectius de promoure la cultura científica de la societat i la comunicació científica digital, tot facilitant la recerca i la reflexió en aquests dos camps. He repassat també les principals activitats en què la C4D hi està involucrada, passant per la Nit dels Investigadors, la Fira de la Ciència i les Jornades de Comunicació Científica 2.0, i anant als tallers com Reacciona-Explora o Ballant amb Bionanomolècules.

Finalment, he repassat els projectes de futur de la C4D, entre els quals hi ha dues tesis doctorals, un projecte per valorar la divulgació científica com a eina d’inclusió social, l’avaluació de la divulgació cienttífica, i les eines 2.0 com a posada en valor de la creació de coneixement.

Naturalment,he aprofitat per citar el meu químic favorit, en Panoràmix, tot amanint la xerrada amb petites dosis d’humor.

Cal agrair l’esforç de la directora de la C4D, Sílvia Simon, i de la nostra col.laboradora i doctora per l’IQC Mireia Güell tot l’esforç i entusiasme que han posat en aquest curs, que segur que tindrà continuació amb iniciatives semblants.

One thought on “Introducció al curs Química a l’Abast de Tothom

  1. Com a assistent al curs volia dir que ens va agradar molt la intervenció. Estic molt convençuda de que els professors de secundària tenim un paper molt important en fer més “amable” la química i aquest és el meu principal interés en 3r eso (últim curs de ciències pel 66% dels meus alumnes); sobretot que tinguin les claus que els permetin entendre el món que ens envolta. Tot i que això implica no fer tot el temari i fer molts experiments “cassolans” que potser semblen poc científics a ulls d’alguns. Gràcies

Comments are closed.