La transició (viatge d’estiu)

ImageAcabar el període feina un dia, començar les vancaces de seguida – una de les fites del cicle anual. El cervell no canvia de forma sobtada, sinó que cal un període de transició que pot duran alguns dies. Sempre queda alguna cosa per fer endarrerida i que s’ha de completar abans de començar les vacances. I també cal arrodonir algunes tasques perquè les vacances puguin començar sense distracció, amb concentració per gaudir-ne al màxim.

Fer les maletes reals i virtuals és important. Fer còpies de seguretat de la informació també. Netejar les targes de memòria i els discos de les càmeres. Carregar bateries i ficar els carregadors de tots voltatges i formes a les maletes. Selecionar les guies turístiques imprescindibles.
I és que el període de viatge comença abans d’emprendre el propi viatge. Igual que acaba una mica després de tornar a casa. És la transició

Foto: http://www.boston.com/travel/blog/luggage.jpg