La utilitat múltiple de la comunicació

Saber comunicar no és pas només saber parlar en públic o saber escriure un article científic. Conèixer els trets bàsics de la comunicació verbal ajuda en molts altres àmbits de la vida diària, per exemple en les relacions interpersonals, en la recerca de feina, en la presentació d’un projecte o en l’obtenció d’un ajut.

Poder superar les dificultats que comporta la comunicació, sobretot l’oral, facilita el comportament davant d’una societat que està acostumada cada cop més a la interrupció, la dispersió i a la manca d’atenció. Poder captar l’atenció d’un auditori o poder concentrar l’atenció d’una persona que té moltes raons per distreure’s és una de les capacitat més importants en el món competitiu on vivim.

Si en altre temps podia diferenciar-se raonablement entre comunicació oral i comuniació escrita, avui en dia ens trobem amb una barreja de diverses formes comunicatives, ja que una exposició oral sol venir acompanyada d’una presentació amb molt de text, i una exposició escrita (per exemple, una entrada d’un blog) sol venir acompanyada de fotos i videos. L’exemple més clar d’aquesta transformació és en el curriculum vitae, que ha deixat de ser una sèrie de fulls escrits per esdevenir un veritable encais d’idees en diversos formats (veure e.g. http://visualcv.com).

Una primera tècnica senzilla per comunicar una notícia

Per poder comunicar bé cal conèixer com ho fa la gent que en sap. Per comunicar en química cal adonar-se de com ho fan els altres científics i els mitjans de comunicació tradicionals i de la web 2.0. Per això és convenient analitzar les notícies de ciència que apareixen a un diari com La Vanguardia.

Una forma molt senzilla d’analitzar notícies (i de generar-ne) és mitjançant la tècnica de l’estrella de sis punxes, on es tracta de respondre a les preguntes Què, Qui, Com, On, Quan i Per Què. Segurament si en resumir una notícia aconseguim respondre aquestes preguntes vol dir que hem entès la notícia. I al contrari, si cal preparar una breu notícia d’un tema relacionat amb la química, estructurar-la de forma que es refereixei a cadascuna d’aquestes sis preguntes ens facilita la seva redacció.