Màsters del nou Univers

Image

Els estudis especialitzats en xarxes socials (Social Media) estan començant a brollar pertot arreu. Llegia aquests dies al New York Times l’èxit que ha tingut un màster en xarxes socials (Social Networking) Birmingham City University d’Anglaterra, i també d’altres als USA.

Un màster com aquest, en un món que evoluciona tan ràpidament, no es pot fer durar gaire (el mateix podria dir-se d’un grau):

We want them through fast […] since the digital world is evolving so fast. It’s essentially a moving target from a business standpoint. A year ago we wouldn’t be talking about Twitter. Four years ago we would not be talking about Facebook. You’d barely be talking about MySpace.” […] “We’re now talking about Web 3.0, whatever that is.”

La veritat és que no sé pas si aquest tema dóna per a un màster (al menys dels adaptats a l’EEES, de 60 crèdits ECTS). Però segurament que formen part d’un tipus de màster que el propi New York Times qualificava també a finals de 2009 com a Master’s of the New Universe, un tipus de màster professionalitzador que permet formar noves professions. Tal com diu aquest diari, segurament els acadèmics no hi acaben d’estar d’acord (jo mateix), però també cal acceptar aquesta nova realitat (les coses són així, i ens hi hem d’adaptar).

Segons el NYT, les coses han canviat:

Once upon a time there were largely two kinds of master’s degrees: one was a way station to a doctorate and the other overqualified you to be underpaid as a social worker or helped you get a salary bump as a public school teacher.

Els 10 màsters de l’univers, segons el NYT, són

Narrative Medicine: Learning to Listen
Homeland Security: Safety First
Cybersecurity: Wanted: ‘Cyber Ninjas’
Sustainable Cultures: A Step Beyond Anthropology
Urban Environment: Sustainability Comes of Age
Education Leadership: Skills to Fix Failing Schools
Cars of the Future: Ladies and Gentlemen, Start Your Engine Programs
Construction Management: Building More Than Résumés
Specialized M.B.A.’s: The Business of Zeroing In
New Media: The Interactive Entrepreneur

Aquest darrer (Mitjans Socials: Emprenedor Interactiu) és precisament el que he esmentat al principi.

I el que és important: tots aquests màsters aporten a les seves universitats una bona pila de calés. Una mica és com a la meva universitat: els màsters oficials, més orientats a la recerca, són a preu públic. Els cursos d’especialització, diplomes de postgrau i màsters específics, que dependen de la demanda. a preu privat, organitzats per una Fundació.

Imatge: article NYT Viktor Koen http://www.nytimes.com/pages/education/edlife/index.html