Plagi, perafrasi i nous indicadors bibliomètrics

ImageHe llegit a The Scientist que Nature Reviews Genetics ha hagut de retirar un article degut a l’existència d’un paràgraf (modificat) obtinut durant el procés de peer review (revisió per parells) d’una de les autores, quan feia de revisora d’un altre review de Plant Science. Es tracta del primer article de review de les moltes revistes d’aquest tipus del grup de Nature que ha de ser retirat. No ha estat per mala ciència, sinó per còpia-plagi, millor dit, segons Nature, per “a paragraph being paraphrased without attribution” (una forma de plagi).

De casos on un atuor s’ha apropiat d’una idea en fer de revisor d’un article anterior, en procés de publicació, n’hi ha hagut d’altres. Però en aquest cas afecta un article de review, i a més una editorial important. N’hi haurà més, n’hi ha hagut, i és degut a la condició humana i a la pressió que tots els invesrigadors tenen. Es tracta d’una conducat impròpìa.

Aquest fet em fa notar també, en relació a l’impacte de les publicacions, que el factor d’impacte ja no és l’única forma de mesurar la qualitat de les revistes on un article s’ha publicat. En un article (accés gratuït) aparegut a la revista El Profesional de la Información al seu número de març-abril de 2010 titulat Introducción y estudio comparativo de los nuevos indicadores de citación sobre revistas científicas en Journal Citation Reports y Scopus, Daniel Torres-Salinas i Evaristo Jiménez-Contreras introdueixen i descriuen diversos indicadors, provinents no tan sols de l’ISE Web of Knowledge, sinó també de Elsevier Scopus, com l’eigenfactor i el SCimago journal rank. Igualment analitzen la correlació entre aquests indicadors, especialment a l’àmbit de ciències socials:

The evaluation of scientific journals with biblio-metric indicators has been dominated by the Impact factor since the 70s. However Thomson has recently included in the Journal Citation Reports the Eigen factor and the Article influence score. On the other hand Elsevier has included in Scopus the Source normalized impact per paper (SNIP) and the SCImago journal rank (SJR). In this paper we introduce and describe these indicators. Secondly, to study the similarities we analyze correlations of the traditional indicators andthe new ones, detailing the results across 27 scientific fields. It was noted that some couples of indicators such as Eigen-Citations, Impact factor-ArticleScore, Impact factor–SJR and SJR-ArticleScore do correlate in many areas. Correlations showed different trends in Science and Social science; therefore, in the last section we discuss the need to take into account the scientific area when selecting an indicator.

És bo que es vagi avançant en aquest aspecte, però així i tot la receca en ciències socials (i humanitats) té dificultats per ser avaluada. tal com diuen els propis autors, “La correlación entreindicadores depende delas áreas científicas. A la hora de emplear uno uotro deberemos tenerlo encuenta“. En Ciències les coses estan més establertes. Amb independència que passin casos com el de Nature Reviews Genetics o d’altres pitjors.