Publicant un article per píndoles: un experiment interessant

ImageEn Brian Kelly acaba de publicar al seu blog UK Web Focus (Reflections on the Web and Web 2.0) uan interessant experiència titulada What Formats For Peer-Reviewed Papers? escriure un article científic fent servir Feeds RSS. Això entra en conflicte amb els sistemes de Peer Review, de publicació, d’edició, etc., així que és molt interessant conèixer la seva experiència. I comporta problemes de Copyright.

L’autor va fer servir el Netvibes per llegir diversos RSS, i segons ell l’article resultant és satisfactori. Amb d’altres lectors RSS a vegades la informació queda escapçada. I en Kelly es pregunta:

Should we be providing access to papers in a mature and widely used format which allows the content to be reused in other environments using a wide range of reasily available technologies? And which also allows the content to be processed and analysed using simple-to-use tools such as Yahoo Pipes?

El que em sembla més rellevant d’aìxò es que connecta amb les meves experiències d’elaboració de presentacions i d’articles fent servir les meves entrades del blog com a píndoles d’informació. De fet, ara cap hi ha més llibres que no són res més que col.leccions d’entrades de blog. Jo mateix tinc en aquest blog la categoria “argo”, amb la qual etiqueto les entrades que em semblen millors, i que algun dia potser editaré en forma de “llibre”.

Els comentaris d’aquest post són ben interessants, i alguns provenen de persones que segurament tenen opinions ben formades d’aquest assumpte.

(imatge: http://micantimplora.files.wordpress.com/2008/07/iconos-rss.jpg?w=300&h=204)

2 thoughts on “Publicant un article per píndoles: un experiment interessant

  1. Thanks for the comment about my blog post. However according to Google Translate you have said “This conflicts with the Peer Review system, publication, editing, etc.”. This is not the case – I am suggesting use of RSS for papers which have been through traditional peer-reviewing processes. As you point out this will be often be difficult for copyright reasons. However in the case of open access articles, this approach could be used.

    Brian kelly, UKOLN

  2. Thank you very much, Brian – you are right. My use of the word “conflict” was meant rather for “complex relationship”. You make the point clear enough. I like your idea. And for OA papers RSS gathering might be a clever way to publish and make ideas readily available.

Comments are closed.