Rànking d’universitats iberoamericanes 2010: pocs canvis, el sistema català líder

ImageSuposo que deu ser per la trobada de rectors d’universitats iberoamericanes que tindrà lloc la setmana entrant, que ha sortit el rànking 2010 d’unviersitats iberoamercianes, publicat pels granadins de Scimago (SIR2010). Els resutlats no varien pas gaire d’edicions anteriors d’aquest rànking, cosa lògica ja que les anàlisis es fan en un espai de temps força gran (2003-2008) i mig any o un any no pot introduir-hi variacions gaire fortes.

Universia, patrocinadora de l’event iberoamericà, n’ha parlat, i també se n’ha parlat en algun altre lloc. Les unviersitats catalanes hi tenen un lloc destacat en qualitat: internacionalització, rellevància dels articles, i percentatge d’articles en el top 25%. La UB i la UPF són, en una anàlisi ràpida del rànking, les millors, seguides de la UAB, la URV, la UdL i la UdG, clarament per davant de les altres iberoamericanes (incloguent-hi les espanyoles), amb alguna excepció. una de peruana, la Univ. Saragossa i la Univ. Illes Balears (mirant el criteri de rellevància de les publicacions).

Les universitats catalanes també estan molt bé en internacionalització i en publicacions al top 25%, on la l’esquema general és semblant (hi apareix alguna altra universitat pel mig de les catalanes). Ja ho he dit altres vegades: sóc crític amb la unviersitat catalana. Però si ho féssim millor, formaríem part de la “champions” mundial. I si estiguéssim agrupats en la marca Universitat de Catalunya, podríem entrar millor als rànkings anglosaxons.

Si tinguéssim el rànking en forma de full de càlcul seria més fàcil reordenar la classificació, però només a cop d’ull ja es veu la posició de cadascú.

One thought on “Rànking d’universitats iberoamericanes 2010: pocs canvis, el sistema català líder

Comments are closed.