Rànking web d’universitats: una nova edició per millorar

ImageGràcies a en Marc Garriga he vist que ha sortit una nova edició del Rànking Web d’Universitats (aquesta llista s’actualitza cada sis mesos). Aquesta classificació dóna pistes sobre la presència de les universitats a Internet, cosa que em sembla positiva. Ara bé, trobo que li falten dues coses importants: no dóna informació sobre els webs activables via password o per identificació del caràcter “humà” del visitant, i no propociona cap pista de la utilització de les xarxes socials i de la presència de cada universitat en canals i xarxes socials i de la seva visibilitat en llocs importants com la Wikipedia.

La reputació d’una Universitat, la seva visibilitat, el valor de la seva marca (identitat digital, identitat social), és una funció de moltes variables, i aquest rànking n’estudia algunes. Més que no pas fixar-se en la classificació, i tal com diuen els seus autors, es tracta de provocar una reflexió de cada institució d’educació superior perquè pensi en la conveniència de dur a terme unes bones pràctiques.

Des del meu punt de vista (i ja n’he opinat altres vegades en aquest blog), aquest rànking barreja una mica pomes amb peres, quantitat i qualitat de la recerca amb presència a Internet. Hi ha una feina feixuga al darrere, però, i cal encoratjar els seus autors a progressar en aquesta línia de detecar els punts millorables de l’espai d’interesecció entre Internet i Universitat.

Tal com m’ha comentat en Marc Garriga, el fet que s’hagin fet diversos rànkings amb les mateixes variables durant els darrers anys permet veure l’evolució de cada universitat, encara que el rànking sigui millorable.

2 thoughts on “Rànking web d’universitats: una nova edició per millorar

  1. Miquel,

    El rànquing és clarament millorable, crec que li falta aprofundir en més aspectes, es queda a un nivell massa superficial.

    Tanmateix, també entenc que aprofundir implicaria un augment de costos i, per tant, probablement una reducció de les webs estudiades, és a dir, deixaria de ser universal.

    A més, tot i que parles de reputació digital, no crec que aquest sigui l’objectiu de l’estudi. Aquest es centra només en els webs, no en l’estratègia digital més enllà dels webs, per exemple, tal com comentes, no entra a valorar aspectes relacionats amb les xarxes socials.

    Segurament caldria modificar l’estudi per deixar de ser un anàlisi de webs universitàries, per acabar sent un estudi de la presència digital d’universitats…

Comments are closed.