Toshiba i la computació quàntica: l’ELED

Image

Fa ocs dies la revista Nature va publicar un article sobre la fabricació de diodes LEDs que generen parells de fotons entrellaçats. De fet, la primera notícia la vaig tenir per l’agència Reuters que la titulava Toshiba invention brings quantum computing closer. Després he llegit l’article de Nature (títol: An entangled-light-emitting diode) i veig que encara som lluny de l’ordinador quàntic (al menys que se sàpiga públicament), ja que aquests LEDs (ELED, Entangled Light Emitting Diodes) emeten parells de fotos entrellaçats. Cada foto té una polatizació diferent (com per exemple els emesos pels projectors de 3D del cinema, polaritzats horitzontal o verticalment), però en aquest cas són parelles de fotons les que tenen les seves propietats correlacionades via l’entrellaçament quàntic.

Quan un parell està entrellaçat, no podem saber les propietats de cada component del parell de forma individual, només podem saber les de la parella. I si la parella es separa, observar un component de la parella afecta de forma instantània (no pas a la velocitat de la llum, sinó en el mateix moment) a l’altre component. Aquest fenòmen no agradava a Einstein, malgrat que ell va ajudar a descriure’l, i és una de les moltes coses que no es poden explicar amb els ulls i les idees de la mecànica clàssica.

La novetat d’aquest article rau també en la col.laboració entre Toshiba i el Cavendish Laboratory de la Universitat de Cambridge (Toshiba també hi té els eu laboratori, a Cambridge-Anglaterra).

Certament em sembla un avenç considerable per construir ordinadors quàntics òptics (i per a la criptografia quàntica), sobretot perquè la generació de parells de fotons entrellaçats amb petits LEDs potpermetre fer muntatges més senzills i eficients. De totes formes, tinc la impressió que deu haver-hi vairs llocs del món on s’està avançant molt en aquest tema, però no se’n diu res. Per raons´de seguretat o per raons comercials. En tot cas, de tant en tant van sortint notícies sobre avenços en computació quàntica (veure la categoria simulacions numèriques d’aquest blog). Ens esperen temps molt interessants.

El web de Toshiba Europe exposa una mica el fenomen dels parells entrellaçats de fotons, i dóna més informació del seu laboratori de Cambridge. Referència de l’article sobre ELEDs: Nature 465, 594–597 (2010) (foto: web de Toshiba Europe)