20 anys de CESCA: un video de record per al futur

Image

Fa dies que tinc ganes de comentar sobre el CESCA. El fins ara Centre de Supercomputació de Catalunya ha canviat de nom i, mantenint el seu acrònim, passa a dir-se Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya. Això respon fonamentalment a l’evolució dels serveis que ha anat prestant aquests darrers anys, on el concepte de supercomputació, totalment vigent, ha vingut acompanyat de serveis específics per a la comunitat acadèmica i científica catalana, a l’agregació amb d’altres centres semblants d’arreu del món, i amb un nou concepte de supercomputació, lligat a especificitats de cada simulació computacional (disc, comunicació, processament paral.lel, memòria), a la Internet i al “cloud computing”.

Personalment reconec al CESCA una importància clau en l’evolució de la química teòrica i computacional catalana, que té un bon nivell. I també en l’evolució d’altres disciplines on la simulació computacional és fonamental, des de la bioquímica fins la meteorologia.

Aquest reconeixement l’he pogut explicitar al vídeo que el CESCA ha editat per commemorar aquests 20 anys de servei a la Comunitat Científica. No tan sols això, sinó que el nostre centre de recerca, l’Institut de Química Computacional, hi col.labora també amb en Jordi Poater, en Lluís Blancafort i en Miquel Solà.

He de fer un reconeixement especial al director del CESCA, en Miquel Huguet, per tota la bona feina que ha fet al llarg del temps. Sense ell segurament el CESCA no seria el que és, i els químics teòrics i computacionals catalans ho hauríem tingut més difícil.

Però fer un video per als 20 anys no vol dir res si no es mira cap al futur. Aprofitant l’avinentesa de l’Any Internacional de la Química, ja s’està planfiicant la jornada JOCS’11 (Jornades Catalanes de Supercomputació), per a la tardor. El millor: recordar el passat per pensar en el futur.

Gràcies, CESCA!