Algunes diferències entre personal acadèmic i personal d’administració i serveis (tècnic)

ImageUn dels temes recurrents a les universitats és el de les diferències (i semblances!) entre el personal acadèmic (generalment professorat però també investigadors no docents) i el personal d’administració i serveis. Evidentment es tracta de col.lectius diferents, però que a vegades es troben de prop, per exemple quan hi ha algun director acadèmic d’un servei, o en la relació entre el govern d’una universitat i els serveis universitaris.

Algunes característiques d’aquestes diferències les he vistes al post de l’Inside Higher Education titulat Working with Academics Who Have Migrated to Campus Tech Administration on es comenta el cas de professors de l’àmbit tecnológic que han passar a ocupar llocs rellevants en la direcció dels serveis informàtics. Però el que s’hi diu crec que és força aplicable a altres casos.

Aquest post diu que els acadèmics tenen cinc característiques:

5 Tips for Campus Technology Professionals Who Work with Academically Trained Educational Technology Administrators:

  • Conceptual and Abstract Thinkers
  • Critical Orientation
  • Talk, talk, talk
  • Curiosity
  • Transparency and Sharing

Jo crec que això és aplicable a tot bon professional, però tal com diu l’IHE el fet d’haver fet una tesi doctoral (o un treball acadèmic) fa que els professors-investigadors tinguin esperit crític i el manifestin, siguin transparents, col.laboratius i curiosos… i que els agradi discutir, parlar, raonar… igual que a tothom, però demostrant-ho més obertament.

Potser és una mica idealista, però de la darrera característica s’hi comenta que

In working with people in ed tech who come out of academic disciplines, it is important to understand that the two values academics often hold most dear are transparency and sharing. Academic research is built on the principle of peer review, collaboration, and dissemination of knowledge. A good academic is trained to say what they do not know and do not understand, and to seek out those who have better methods for finding better answers. Open communication and lots of sharing of methods and techniques is essential for working with academically trained campus technology administrators. And it is great to challenge ideas, as we look for strong arguments based on evidence (and take these much more seriously than rank in a hierarchy).

Els comentaris a aquest post són força interessants, i en general reforcen la part positiva dels acadèmics, sense donar-hi cap element negatiu. L’autor del post, lògicment, és un professor. M’agradaria veure el mateix post escrit per un tècnic professional. Segur que arribaríem a un equilbri.

Imatge: http://www.patcoindustries.com/default.aspx?id=2