Anells de Salomó moleculars

ImageEn una entrada recent comentava un article sobre nous estats de la matèria, i com hi havia molècules que formen anells borromeus. Relacionats amb aquests també hi ha els anomenats anells de Salomó, que en lloc de tenir 3 anells com els de Borromeu, només en són 2. Naturalment es tracta d’un nus, que per cert ja figurava en mosaics romans.

Igual que per a molècules borromees, també es pot dir que hi ha molècules salomòniques, perquè al 2006 es va reportar la síntesi d’anells de Salomó moleculars. L’abstract de l’article, publicat a Angewandte Chemie, és ben curt:

With a judicious choice of ions and solvents, it is possible to amplify a molecular Solomon link by kinetically controlled crystallization from a dynamic combinatorial library of molecular knots

i a més proporciona un esquema sintétic

Image

De l’entrada de la Wikipedia se’n pot treure aquesta Molècula Salomònica, que igual que els anells de Salomó, és quiral (la sema imatge especular no és coincident)

Image

es tracta doncs d’una altre interessant exemple de química curiosa (que jo anomeno una mica quirkchemistry)