Comunicació [2.0] de la gestió de la recerca [Jornada RegUGI]

Avui he participat en una de les taules rodones de les VI Jornades de la RedUGI, que avui s’han acabat al Parc Científic i Tecnològic de la UdG. Moderat per l’Íngrid Aznar, companya de la UCC+d de la UdG, hi he intervingut al cantóde la Carmen Echazarreta (Dept. Filologia i Comunicació de la UdG) i d’en Jaume Julivert (Màrketing de l’OTRI de la UPC).

Image

La Carmen Echazarreta ha fet una intervenció sobre la importància de la comunicació interna (sobretot institucional) a les universitats, on ha remarcat la conveniència d’establir tota mena de canals per difondre missatges a la comunitat i per rebre’n feedback. També ha remarcat que la Societat del Coneixement està associada al poder de la comunicació de les TIC.

En Jaume Julibert, pel seu cantó, ha fet una captivadora intervenció, amb acompanyament musical inclós, on des d’un punt de vista de màrketing d’una OTRI ha analitzat els diferents públics destí, els diferents informadors en origen, i les vàries eines a la seva disposició. Ha senyalat també les claus de les actuals oportunitats i reptes de les agències de valorització i de les unitats de transferència de tecnologia.

Image

Per la meva part, he emfatitzat el meu punt de vista de com ha de ser la comunicació 2.0 d’una unitat administrativa (una UGI, unitat de gestió de la investigación, a les quals pertanyen la majoria dels assistents). Avui no he fet cap presentació Powerpoint ni Prezi, pel contrari, només m’he ajudat d’un petit guió (els meus dos companys de la taula rodona, en canvi, n’han fet servir). Áixò sí: mentre parlava he connectar un twitterwall a la sortida del meu escriptori ampliat del portàtil, i tothom ha pogut anar veient els tweets com anaven passant (hashtag #udgrugi), fonamentalment els de la @mferres i en @juanmabarroso, a part d’algun de meu (al principi i al final, encara no he estat capaç de parlar i piular a la vegada).

Crec en la transparència i en l’obertura d’una unitat administrativa. Per això opino, i ho diuen moltes de les opinions de sistemes més avançats que el nostre, que caldria que la unitat de gestió de la recerca no tan sols millorés de forma continuada, sinó que ho expliqués al seu públic objectiu, sobre tot els investigadors de la universitat i, per què no, a les altres UGIs i altres universitats. De fet, he proposat, entre d’altres, el següent:

Propostes per a una ugi 2.0
Utilització de les eines gratuïtes (a fora i a dins)
Wiki amb procediments i info estàtica (ugi 1.0)
Presentacions i documents
Youtube: clips explicatius
Blog amb notícies dels canvis i de les millores
Twitter i facebook (+xs) per amplificar
Xarxes socials privades + públiques per interactuar
Wiki / quora per a FAQs
LiveCasting
Informació dels professionals del servei (LindedIn)
En definitiva… obertura, identitat digital i reputació
Portal 2.0 – portal social
Comunicació en moments de crisi
Construcció de comunitat entre gestors ugi, gestors grup, investigadors, càrrecs
I també… empatia amb l’investigador/grup de recerca
Intercanvi amb altres UGIs… com avui
Anar un pas per endavant
Som servidors públics
Cal que el màxim de comunicació sigui pública
Cal anar fent petites passes
Fora paper! Traçabilitat!
Percepció d’Oficina 24h: research community management
Explicar en allò que es millora i es canvia!
Valor afegit: més enllà de la informació: rellevància

i he anat comentant alguns d’aquests punts, amb els quals he esgotat els 20 minuts que tenia disponibles.

Amplificar la informació pel twitter i potser el facebook és un primer pas. Mantenir un blog on s’informi del servei i, per què no, d’assumptes professionals de la gent del servei, el segon. I reduir el temps al telèfon, potser el tercer – un bon sistema d’incidències seria més eficient (procediments lleugrers, traçabilitat dels processos). I sobretot, proporcionar valor afegit d’allò que s’informa: possible coaching, prescriptors disponibles, possibilitat d’èxit a les convocatòries, context dels ajuts, etc.

No cal dir que en aquets temps de dificultats pressupostàries tot plegat es fa encara més complicat. Però potser és també el moment d’insistir més en això i d’aprofitar les oportunitats de superar els reptes.

He d’agrair l’ajut que m’ha donat per preparar aquesta intervenció en Juanma Barroso, company de l’IQC que ara treballa a l’Oficina de Projectes Europeus de la nostre UGI, l’OITT, les suggerències de l’Íngrid Aznar, i també els comentaris de la Mireia Güell, futura gestora de projectes de gran abast del nostre grup. I és que la gestió de la recerca és una bona sortida per als bons nous doctors com en Juanma. I finalment he d’agrair l’Helena Montiel, cap de l’OITT de la UdG, per pensar en mí per a aquesta taula rodona.

Image

A les fotos, la Carmen i en Jaume vistos des del meu lloc; l’Òskar Bonet (i a la Cristina Valentí, gràcies!) fent fotos de la taula, i en Narcís, el nostre becari darrere la càmara i la unitat de streaming del canal udg.

A tothom, gràcies i felicitats.