Dades sobre la universitat espanyola 2010

ImageGràcies a l’amic Enric Canela he vist que ha sortit una nova edició de La Universidad Española en Cifras, corresponent a 2010. L’ha elaborada en Juan Hernández Armenteros (a qui vaig tenir la sort de conèixer fa poc a la UdG) i en José Antonio Pérez García, de la U. Jaén i la UPV, respectivament.

He mirat pel cim aquest informe, i trobo que, igual que en anys anteriors, seria millor que es digués “La Universidad Española en cifras… no comparables entre sí”. No és pas culpa dels autors, perquè en cada lloc el que es computa per “professor”, “estudiant”, etc… pot variar. I pel que fa a pressupost, inversió, etc… depèn de com es comptabilitzi. Tinc força experiència en aquest camp i sé perfectament el que és de complicat comparar dades de diferents universitats. A Catalunya hem estat capaços de proporcionar dades raonables en docència al sistema UNEIX, però quan es tracta de recerca, pressupostos i personal, tot es complica perquè no ens hem posat prou d’acord en les definicions. A nivell espanyol la cosa és molt més complicada encara.

De totes formes, sempre se n’aprenen coses, de les dades. És a dir, se n’extreu informació i una mica de coneixement. Però així i tot, sóc unamica escèptic sobre la forma d’interpretar-les, igual que en sóc respecte la majoria de rànkings universitaris.

1 thoughts on “Dades sobre la universitat espanyola 2010

  1. Miquel,
    El problema d’aquest document és que els resums estan fets en base a dades incomparables. Com que té miriades de dades és impossible extreure gairebé res.

Comments are closed.