Guiant electrons pel grafè

Image

El blog Chemistry World porta l’entrada titulada Guiding electrons through graphene que esmenta una novedosa utilització del grafè (una monocapa d’àtoms de carboni organitzats com un rusc, de forma hexagonal) per fer de conductor electrònic, tot guiant els electrons d’una forma semblant a com un cable de fibra òptica guia la llum:

US researchers have created a graphene-based device that guides electrons through the material in the same way an optical fibre guides light, using electrical gates. The work suggests new ways to create electrically reconfigurable wiring in future graphene-based electronic devices.

Graphene is a single layer of carbon atoms arranged in a hexagonal lattice and is an excellent conductor, making it a promising material for high speed electronic devices. However, controlling how electrons behave within the material – crucial for making useful devices – has remained a challenge.

By applying different voltages to the gates, using electrodes on a slice of graphene, the team were able to control the electronic equivalent of refractive index to create a channel and guide electrons in the material.

Sembla que diferents parts del grafè poden tenir a la vegada característiques de transistor (basat en semiconductors) amb unions p-n-p, per exemple, i també catacterístiques de fibra òptica, de tal forma que els avantatges de cada tipus de transmissor s’agrupen. A més a més, sembla que les característiques del grafè poden canviar-se a voluntat reconfigurant-les canviant el potencial aplicat en punts seleccionats de la monocapa de carboni.

Pereira is excited about this prospect: ‘Imagine a chip or an electronic circuit whose wiring and different elements can be changed or created on demand, in real time, without actually physically changing anything within it,’ he says.

La ciència dels materials està avançant fort, i realment l’atorgament del Premi Nobel 2010 als treballs amb grafè sembla rellevant.