Investigant abans d’entrar a la Universitat

Image

Avui ha tingut lloc al Parc Científic i Tecnològic de la UdG la Jornada de Portes Obertes per a Professorat de Secundària, que ha consistit en particular en una xerrada d’en Josep Calbó, vicerector de recerca de la UdG, titulada “La recerca preuniversitària: un pont entre la UdG i els centres de secundària“. Al web de la UdG ja hi ha la notícia que recull la seva intervenció, en la línia d’apostar per la connexió universitat-secundària.

Des del meu punt de vista, i tal com he apuntat en aquest blog diverses vegades (veure la categoria “secundària” o buscar per “recerca secundària”), crec que la investigació a nivell preuniversitari, que a Catalunya es tradueix fonamentalment en l’anomenat “Treball de recerca de Batxillerat” pot ser un bon element de connexió entre els estudiants preuniversitaris i la Universitat, i una bona manera d’ajudar a decidir als estudiants a escollir un grau que s’adapti a les seves capacitats i interessos.

Les universitats solen tenir programes per estimular i premiar la recerca preuniversitària: beques per als millors expedients per fer els treballs de recerca de batxillerat, campus d’estiu, premis als millors treballs… Com sol passar, adreçar-se a les elits és més fàcil, i a més entra dins del camp del “màrketing” associat al procés d’accés als graus (tenir millors estudiants, notes de tall més altes, etc.)

Però en les activitats de recerca preuniversitària associades a les universitats em fa l’efecte que s’hi pot fer molt més, i fins i tot ampliar l’oferta de possibilitats de col.laboració amb els grups de recerca. Perquè són els grups els que, al final, han de dur a terme la tasca de tutoritzar i acollir la possible estada d’estudiants no unviersitaris a la universitat per dur a terme un treball creatiu.

Més enllà de les activitats que hi ha programades a les universitats, i per tal d’ampliar l’abast de l’oferta de les universitats cap a la secundària, es podria pensar per exemple en una trobada anual que aplegués (voluntàriament) els joves investigadors que han fet el treball de recerca (l’únic problema és que hauria de ser durant el 2n de batxillerat, que és molt feixuc atès que acaba aviat perquè cal preparar la selectivitat). Podria organitzar-se un congrès d’un dia on a part d’alguna conferència d’un investigador rellevant, hi hagués sessions en què es presentéssin treballs de diferent temàtica, sessions de pòsters, agrupats per àmbits, etc. Una sessió en què els joves investigadors es coneguéssin (i també els seus tutors) – i de passada coneguéssin la Universitat.

No seria pas tampoc mala idea catalogar els treballs de recerca de batxillerat i fer-los més públics mitjançant un web adient, o fent-hi un seguimetn amb tecnologies socials de la Web 2.0.

Crec que la introducció a la investigació és cabdal per a tots els estudiants de batxillerat, no pas només per a l’elit dels que tenen millors notes. Per això potser es podria vertebrar una espècia de centre de recerca preuniversitària, on hi hagués concentrada i clarificada l’oferta dels diferents grups de recerca de la universitat, amb un espai física on els joves estudiants hi poguéssint reballar, s’hi féssin tutories, hi hagués unamentorització metodològica, etc. En definitiva, un espai de relació entre la universitat i els futurs universitaris, amb la recerca com a excusa (bona).

Iniciatives de recerca per a joves n’hi ha moltes d’innovadores, per exemple la recent Google Science Fair o les possibilitats investigadores amb programes com SETI, BOINC i fins i tot activitats de ciència ciutadana. La Universitat hauria d’ajudar a promoure aquestes iniciatives novedoses entre els futurs estudiants de grau.

Són només reflexions que demanen energia i compromís per part de la comunitat universitària, sobretot dels grups de recerca.

2 thoughts on “Investigant abans d’entrar a la Universitat

  1. Interessant. Jo crec que si es potencies la recerca als instituds moltes coses anirien millor. I no recerces “chorras” com el treball de recerca, que molts el fan per fer-lo, sino alguna cosa interesant on els porfesors també s’impliquessin. Em ve al cap aquells alumnes que van construir un globus per enviarlo a la estratosfera (o algu aixi). Quina enveja!
    Per sort jo vaig tenir la oportunitat de fer el Treball de Recerca amb l’ajuda de un professor de la UdG gràcies a una beca que m’havien donat. Em va agradar molt.

    Saluts! 😉

  2. El concepte de treball de recerca de batxillerat és molt ampli, i n’hi ha de molts de tipus. Segurament que és difícil pensar en què tots els estudiants puguin fer un treball en la frontera del coneixement, però sí que potser es pot vehicular les inquietuds diferents de cada persona per tal que puguin aprendre a ser creatius i a manifestar la seva curiositat.

Comments are closed.