m.Universitat o iUniversitat?

As Mobile Devices Multiply, Some Colleges Turn Away From Building Campus Apps és un interessant post sobre la diferència entre aplicacions de mòbil i web mòbil, amb exemples a diferents universitats americanes. Aquest article del Chronicle of Higher Education permet veure que, com sempre, les coses no són blanques o negres, sinó grises (ep! excepte en mecànica quàntica), i hi ha coses a favor d’uns i a favor dels altres. tal com es pregunta: Think m.college.edu, not iCollege.

Image

En general, les aplicacions que exploten directament les possibilitats dels dispositius mòbils (telèfons com l’Iphone o els Android, o l’Ipad – iUniversitat) són més boniques, però també costen més de fer. Dissenyar aplicacions que de fet són adaptacions web per a mòbil (m.Universitat) és més senzill, però amb el cost de no aprofitar les particularitats de cada aparell.

Segons el Chronicle, per a les aplicacions directes cal una sincronia entre tots els departaments involucrats que fa difícil mantenir-les, mentre que per aplicacions web les coses són més senzilles. Al final, segurament es faran servir totes dues formes…

Some observers, including Mr. Olsen, believe that colleges will actually need both mobile formats. “Guess what, you’re going to be doing everything, you’re going to be supporting everything, and that’s the nature of mobile

i no podem oblidar la realitat augmentadam, que demana aplicacions directes i nadives, sembla:

Blackboard plans to release an augmented-reality application in the fall to help people discover interesting places on college campuses. When users point their phones’ cameras at a campus landmark, for instance, the application will display information about the landmark on their screens.

De fet, per aquest mateix blog Edunomia ja hi ha el plugin onswipe, que en detectar l’Iphone l’adapta i el presenta de forma ben diferent. Amb un cost mínim, el blog canvia totalment: mateix contingut, diferent presentació.

Em pregunto què és el que convé més a les nostres universitats. Donades les actuals restriccions pressupostàries, segurament el web mòbil. De fet, això és el que s’està preparant ara mateix a la Universitat de Girona. El que està clar és que hi haurà una coexistència de diferents dispositius, i que la forma de presentar serà variable, igual que la utilitat de cadascun.

One thought on “m.Universitat o iUniversitat?

  1. Es la grácia més gran que tenen les tecnologíes web que permete separar clarament la generació del contingut amb la presentació, un disseny per capes.

    El fet de tenir una aplicació nativa o una web ja es diferent. Personalment, i per expériencia, tinc clar que una aplicació web no iguala mai el rendiment de una aplicació nativa, ni molt menys n’aporfita totes les característiques del dispositiu.
    Ara bé, per segons que tampoc cal el cost de una app nativa. Per exemple els blogs o les webs d’aquest estil, amb un simple plugin al wordpress ja tens el disseny diferent adaptat. I no cal res més.

    Ara bé, depenent de que es vulgui oferir al usuari, ja no la informació de la universitat, sinó la gestió de certs temes interns, si que sería molt millor tenir una aplicació nativa.

    Saluts!

Comments are closed.