Recursos per explicar ciència de forma entenidora

ImageEn un tweet de @mjvinas s’hi recomanava el post The all-in-one for eloquent scientists: Resources and role models. Encara que el blog on s’ha publicat fa referència a la dona, crec que és perfectament aplicable a tothom. S’hi troben coses curioses com fer servir figuretes de paper, però hi ha una colla de referència a consideracions interessants: balanç entre llenguatge tècnic i estàndard, utilització de la veu i no pas del mìcròfon, etc.

M’ha agradat especialment la referència a A scientist’s elevator speech, in 45 seconds: E.O. Wilson, on parla de com caldria explicar un concepte difícil (evolució biològica) en 45 segons a una persona sense gaire base científica – o sigui, com adaptar el registre per part d’un científic.

Aquí hi ha els tres punts que més m’han interessat del primer post:

  • Using a sheet of paper (and other ordinary things) as props includes examples from scientists doing origami, among other examples. Putting a 3D visual to work this way can enliven even the most technical talk.
  • What’s the difference between when scientists present to other scientists and to the public? was asked by another speaker coach, but can help scientists figure out the very different modes they should be in when presenting to different audiences.
  • Describing your career at the dinner table may be the toughest public speaking challenge for many scientists. Here’s one woman scientist who examined the issue and came to terms with it. I’d follow her lead if I were you.

Aquest darrer és especialment important per als científics. Caldria poder explicar la recerca que es fa a qualsevol persona, de forma planera però correcta, de forma entenidora però rigurosa. No és pas fàcil.