Reflexionant sobre les càtedres de la UdG i el seu futur

Image

Avui al vespre, a la Fontana d’Or de Girona, ha tingut lloc el debat “El futur de les Càtedres a la UdG i la transferència del coneixement”, en el marc dels 20 anys de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contermporani (CFM). Han estat dues hores amb tres parlaments (la primera hora) i de propostes, preguntes i respostes per part de les persones presents a la sala, majoritàriament membres d’alguna de la vintena de càtedres de la Universitat de Girona. La meva participació ha estat com a membre de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital.

En Josep Maria Terricabras, director de la CFM, ha introduït l’acte i l’ha senyalat com a bona excusa per a la posada en comú de l’activitat del conjunt de càtedres de la UdG. N’ha dit que haurien de mirar més cap en for, haurien de col.laborar més entre elles, i que també s’haurien de renovar (pel que fa a la direcció). En el cas de la C4D, com que és força nova (de 2008) i francament mira cap a fora, haurà de fer-li una mica de cas i mirar de col.laborar amb altres càtedres veïnes temàticament.

El Vicerector Joaquim M. Puigvert ha valorat el sistema de càtedres de la UdG, i ha senyalat com a repte de futur la seva visibilització com a conjunt i com a motor de relació amb el territori. També ha esmentat la fidelització que les càtedres han provocat en les poblacions on s’ubiquen.

Image

Finalment, el professor Enric Mendizábal (Geografia Humana de la UAB), ha parlat de la importància clau de la difusió del coneixement per part de les universitats i ha mostrat algun exemple relacionat amb el seu camp de coneixement: la difusió de les monedes d’euro d’un estat europeu pel territori d’un altre estat, a rel de la introducció de l’euro el 2002 (senzillament comptant el tipus de monedes que la gent tenia a la butxaca en un moment determinat).

De les intervencions del públic assistent, m’ha semblat rellevant el que ha dit l’Alfons Martinell, director de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals: que “càtedres” ja és una marca ben valorada a l’entorn de la Universitat de Girona.

En resum, una trobada interessant que ha servit, d’acord amb els propis ponents, per posar les bases per col.laborar en el futur i per presentar-se de forma conjunta a les diferents càtedres de la Universitat de Girona.

(Foto: Terricabras, Puigvert i Mendizábal)