Tercera edició del rànking de recerca d’universitats espanyoles (Psicothema)

Image

La revista Psicothema acaba de publicar la tercera edició del rànking de recerca de les universitats públiques espanyoles elaborat per Gualberto Buela-Casal et al: Ranking de 2010 en producción y productividad en investigación de las universidades públicas españolas. Sobre les edicions anteriors ja en vaig parlar el 2010 (rànking 2009) i el 2009 (rànking 2008).

Aquesta tercera versió de l’informe (PDF) no canvia els criteris dels anteriors, que des del meu punt de vista tenen defectes, fins i tot algun que va a favor de les universitats catalanes, com és computar només professorat funcionari, ja que a Catalunya hi ha molt de professorat estable contractat. D’altres punts febles ja els vaig comentar en les dues entrades esmentades dels anys anteriors. En el cas de les publicacions, nó es té en compte ni l’impacte esperat (factor d’impacte) ni el real (citacions a articles en anys anteriors).

Les posicions relatives de les universitats no varien pas gaire de les dues primeres edicions. En primer lloc hi ha la Universiat Pompeu Fabra, i entre les 12 primeres n’hi ha sis de catalanes públiques (la de Lleida es troba més endavant).

Pel que fa a la Universitat de Girona, es troba pràcticament igual que els dos anys anteriors: 12 sobre 48, més o menys el mateix que l’any
passat (11) i el 2009 (13). La Universitat de les Illes Balears és al lloc 19, i la de Lleida al 22. De les universitats de dalt, només la d’Alcalà ha tingut un canvi prou significatiu, cosa una mica estranya.

Destriant una mica cada apartat del rànking, la Universitat de Girona ocupa els primers llocs en:

Articles en revistes jcr: 7
Projectes i+d: 4
Beques fpu: 13
Tesis doctorals 17

Crec que aquesta és una classificació benintencionada, però que no proporciona la mesura real de la qualitat de la investigació de les universitats públiques espanyoles. En tot cas, segur que és molt millor que el Rànking de Shanghai.

Imatge: http://marketinghackz.com/learn-the-techniques-to-get-your-site-to-the-top-of-the-serps/