Un apunt sobre la gestió de la comunicació multilingüe

Image

Al seminari de Marca Ciutat de divendres hi vaig conèixer personalment la Montse Ferrer (@Montse972). Fent una repassada al seu blog hi vaig trobar una entrada de fa poc titulada Gestionando la comunicación multilingüe on hi fa algunes consideracions interessants sobre el multilingüisme a la comunicació 2.0. Començo per un bon comentari posterior al seu post:

porque la web social no es como cuando uno TRADUCIA páginas web, sino que ha de CONVERSAR en ese idioma, con todos sus matices. Necesitamos ser EQUIPOS multilingües para gestionar proyectos con estrategias

Precisament aquesta és una de les qüestions que el web 2.0 ha introduït als equips de comunicació: no hi ha temps d’enviar a traduir tweets, posts curts o notícies que cal publicar ràpidament. Encara que la informació més estàtica i que té voluntat de permanència pot ser traduïda en el marc més clàssic, les converses i la participació amb els social media demana equips multilingües.

La Montse senyala que en el món del turisme els webs multïlingües són habituals. Ara bé, més enllà del turisme, per exemple en el web de l’una universitat, amb diferents públics objectiu, la llengua que és convenient fer servir pot variar. En el nostre cas, al menys cal considerar el català, el castellà, el francès i l’anglès, però pot considerar-se altres idiomes com el xinès, l’alemany, l’àrab o l’italià.

Per cert, la Montse diu una cosa curiosa: que

La Unión Europea, según la UOC, ha creado incluso un comisionado para el multilingüismo y ha financiado un macroestudio sobre las ventajas económicas de una buena gestión del multilingüismo en las empresas.

En concret, el seu post conté 4 consideracions que considero rellevants:

  • Comunicar en otros idiomas no es tan sencillo. Y no sólo por la traducción en sí misma a pesar de la gran cantidad de diccionarios on line existente: implica comprender el texto original, reflexionar sobre la intención de la comunicación para luego poder reformularla correctamente (interpretar correctamente el mensaje), y realizar un esfuerzo en el idioma de destino con el propósito de conservar el estilo original de esa comunicación.
  • En la comunicación 2.0, sabemos perfectamente que el multilingüismo afecta a ciertos fenómenos sociales más o menos enrevesados, a causa de la facilidad de poder ingresar prácticamente en cualquier conversación. Están generalmente aceptadas y más en el entorno hotelero, las webs en diferentes idiomas, pero en una web no se puede opinar ni conversar: la forma de gestionar el multilingüismo 2.0 en cada contexto suele ser bastante diversa y compleja, ya que es muy sensible a la tradición cultural y política de cada país.
  • En el contexto de la mundialización, donde el multilingüismo ha dejado de ser excepcional y se ha convertido en norma en familias, espacios urbanos, instituciones y empresas, probablemente cada vez se hace más necesario desarrollar maneras de gestionar actividades y organizaciones que tengan en cuenta esta realidad.
  • Así que en este sentido, un apunte más se añade a la política de comunicación 2.0 de una empresa, ya que debe establecer una proporción de mensajes en cada idioma al que desee dirigirse y saber cómo responder a las diferentes conversaciones que los factores que inciden en el uso de los diferentes idiomas, inevitablemente, plantean.

De totes formes, crec que les converses als Social Media són una mica informals i la rigidesa d’una traducció estàndard pot alleugerir-se una mica. Això sí, la frescura de la conversa una mica informal també demana una mica de domini de la llengua que es fa servir.

No explica, la Montse, si cal fer servir un únic compte de twitter o una única pàgina de Facebook multilingüe… però deixa ben clar que la situació és complexa i que cal analitzar bé els avantatges i desavantatges de cada opció.

Imatge extreta de http://connect.in.com/indian-rail-info/photos-1-1-1-963e194c7a20014e2e98de6514ff80ee.html

2 thoughts on “Un apunt sobre la gestió de la comunicació multilingüe

  1. Efectivament, Miquel, el multilingüisme als mitjans socials no és cosa lleugera. Quan parlem de canals corporatius, on hi té lloc el diàleg entre usuaris i una marca en concret, aquest espai ha de tenir clar que per més “local” que sigui s’enfronta a una audiència global que parla més idiomes que el seu propi, i que molt provablement, n’haurà de parlar algun altre en qualsevol moment.

    I combinar aquesta “glocalitat” amb la característica dels principals mitjans socials (twitter, facebook, youtube…) que només tenen una única interficie d’interacció amb l’usuari. Per tant, haurà d’establir un criteri alhora de relacionar-se amb la seva audiència multilingüe, respectant totes les sensibilitat i vencent (encara) les barreres tecnològiques actuals.

  2. La estratègia en quant a twitter és fer servir un compte diferent per idioma. No hi han tantes empreses que ho facin a causa sobretot de l’elevat grau d’implicació en el seu manteniment, però aquesta seria la estratègia. I gràcies, moltes, per la menció.

Comments are closed.