Adaptant newsletters a tablets: cal fer-ho?

Encara que sóc molt partidari d’escriure només una vegada una notícia o element informacional, entenc que cal facilitar al màxim la seva amplificació i la seva visulització per part de tot tipus de públics i d’ara endavant per part de tot tipus de dispotivius tipus tableta i mòbil.

Ipads i tabletes android, mòbils iphone i android, són uns grans estris per obtenir informació. Per comunicar (escriure aquest mateix post, per exemple, de moment un ordinador normal amb el seu teclat i amb un sistema d’arxius potent no té rival).

En relació a l’adaptació de continguts a dispositius mòbils, precisament he vist al blog de la Christine Sexton, Director of Corporate Information and Computing Services de la  Universitat of Sheffield, una referència a l‘adaptació d’una newsletter del serveis informàtics al format de tableta: myCiCSnews on tablet. La versió nova es pot verue també en un navegador de portàtil amb http://cics.dept.shef.ac.uk/mycicsnews. M’agrada perquè a cada pàgina (van passant horitzontalment) hi ha una etiqueta que serveix per identificar possibles comentaris i referències a twitter o en qualsevol xarxa social.

Diu Sexton:

Today sees the publication of our newsletter, myCiCSnews, which can be downloaded as a pdf from here.  There’s articles on learning technologies, research on the campus compute cloud, information security, and many more.
For the first time we’ve made it available in a tablet version, which works really well on iPads and other tablets,  and includes embedded video etc. Click here to view.  Both versions look great, thanks to some fine work on the content and design.

Potser aquesta és una bona forma d’innovar en el camp de les newsletter, i facilitar la lectura/visualització del resum de notícies d’una organització. Ara cal trobar eines senzilles que permetin fer-ho sense costos gaire elevats.