A què destinen el seu temps els professors-investigadors americans?

He vist a l’excel.lent blog GOOD un post-infografia feta en col.laboració amb la University of Phoenix titulat Teaching in Higher Education. Diu GOOD que

As it turns out, vocational and career-related subjects such as health specialties and business have the most instructors, while STEM (science, tech, engineering, and math) subjects lag a little behind. Even more surprising is how much time full-time professors spend on unpaid or non-teaching related work.

A la infografia s’hi compara el professorat a temps parcial i a temps complet, pel seu títol. Els doctors solen ser a temps complet, mentre que els que tenen un màster solen ser a temps parcial.

El que em sembla més interessant és el que diuen treballar els professors-investigadors: els de temps complet, 53 hores, mentre que els de temps parcial en treballen 40! La infografia distingeix entre les següents activitats:

  • Activitats remunerades a la pròpìa institució (classes, laboratori, etc.)
  • Activitats remunerades fora de la institució (congressos, per exemple)
  • Activitats no remunerades a la pròpia institució (correcció d’exercicis i exàmens, tutories, hores d’atenció, administració)
  • Activitats no remunerades fora de la institució (per exemple, en el meu cas, fer de referee d’articles enviats)

Per aun professor a temps complet, el 85% del seu temps és del primer tipus (45,4 hores/setmana), mentre que per a un professor a temps parcial, només el 34% és del primer tipus (poc sorprenent: 13,7 hores). Més o menys correspon al professor a temps parcial a les nostres universitats.

Ja m’agradaria poder desgranar una mica més aquesta distribució de temps del professorat a temps complet. Però crec que no ens en diferenciem pas gaire, dels americans.

One thought on “A què destinen el seu temps els professors-investigadors americans?

  1. M’hi sent retratat del tot, nomes que jo som seks q fa pujar el promig cap a les 60 hores a la setmana.

Comments are closed.