Edunomia

Edunomia – Un diari sobre aspectes de la Universitat – per Miquel Duran

Vuit conceptes científics per ensenyar a les escoles (USA)

Image

He vist al blog Phys.Org que ha proposat una solució a la manca d’educació científica dels joves estudiants americans (l’equivalent a la nostra primària i secundària). A US students need new way of learning science, s’hi proposa entendre i aprendre vuit conceptes científics, en lloc de separar l’aprenentatge per les disciplines clàssiques. A més, es proposa fer servir la investigació com a mètode.

Els conceptes científics bàsics serien:

atoms, cells, radiation, systems change, forces, energy, conservation of mass and energy, and variation

o sigui àtoms, cè.lules, radiació, sistemes en canvi, forces, energia, conservació de la massa i de l’energia, i variació. I és que la Natura -el món físic- té unes lleis transversals

The natural world seems to operate through these laws and concepts, but when it comes to schooling we don’t teach children these laws and then show how these apply in different situations

 

The aim is for students to see, for example, the physics within biology and the chemistry within physics, so they can gain an understanding of science that transcends disciplinary lines.

Per això em dedico a la química física… la interfase entre la química i la física – però sempre sabent i recordant que la química és la física de les molècules.

 

Cal entendre i preguntar-se el per què de les coses que passen.

The emphasis is about helping students learn key concepts in science, rather than just facts

El problema és que si es fa la pregunta, en general se n’espera una resposta, i a vegades és ben complexa! Perquè sense una bona base de matemàtiques, el llenguatge de la ciència, es fa difícil respondre per què i per què no, i plantejar-se l'”i si…?”. És clar que per a axiò hi ha les carreres científiques.

 

Foto: phys.org, http://phys.org/news/2012-04-physics-group-graphene-electron-microscopy.html

Information

This entry was posted on 07/04/2012 by in Ciència, Docència.