La fòrmula química dels MOOCs

Fa poc en Cristopher Cramer va impartir un curs MOOC de termodinàmica. Al nostre grup, n’hem impartit un d’Història de la Química. Però podem relacionar els cursos en línia massius oberts (MOOCs) amb la nomenclatura química? Doncs sí, fàcil:

Un MOOC és una molècula Mo-CO on hi ha un enllaç senzill entre un àtom de molibdè i el carboni d’un grup carbonil (en castellà té més sentit).

I en general doncs els MOOCs poden ser formulats com el molibdè hexacarbonil.

Senzill. Seria encara millor si els MOOC s’escrivíssin MOCO. Però en anglès tots els adjectius han d’anar a davant.