Passat brillant, futur incert – del Departament de Química de la UdG. I el present?

Avui fa 20 anys que el Departament de Química de la UdG va ser creat pel nostre Claustre. Per això en Miquel Solà (@miquelsola) ha preparat un article, que hem signat tots els directors que ha tingut el departament, sobre els reptes i sobre les amenaces que tenim.

A continuació el reprodueixo. Si es canvia “Departament de Química” per “Universitat XYZ”, crec que és força aplicable a qualsevol universitat. Jo sóc optimista, encara que a vegades em costa un xic.

Diari de Girona, 6/7/2013: A propòsit dels 20 anys del Departament de Química de la UdG, que es compleixen avui, els directors d’aquest departament revisen en to laudatori la feina feta, però alerten del perill d’envelliment que amenaça la institució

El 6 de juliol de 1993 el Claustre Provisional de la Universitat de Girona núm. 2/93 va crear el Departament de Química. Així doncs aquest Departament compleix avui 20 anys i és un bon moment per mirar enrere i analitzar el que s’ha fet per aprendre dels errors i també dels encerts. Les principals feines dels professors i investigadors d’un Departament són dur a terme la docència assignada i fer una bona recerca i transferència de tecnologia a les empreses. A part, els membres d’un Departament han de col·laborar en la gestió del propi Departament i de la Universitat i participar en activitats de divulgació de la ciència, especialment pensant amb els estudiants de secundària.
Des del punt de vista de la docència, el Departament té encàrrec docent a totes les titulacions de la Facultat de Ciències (Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals i Química), però òbviament allà on concentra més docència és en el grau de Química. Des de l’any 1993, el número total de titulats de la llicenciatura o grau de Química de la UdG ha estat de 748, amb una mitjana de 47 titulats per any, i amb una taxa d’ocupació d’aquests titulats que l’any 2011-12, malgrat les dificultats derivades de la crisi econòmica, va ser del 90%. En aquests moments, un bon nombre de professors del Departament estan involucrats en la impartició del màster en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular i del màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades, a banda de participar en el màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua. Cal afegir també que el Departament de Química ha estat el més actiu de la UdG en producció de tesis doctorals en el període 1993-2011 amb 57 tesis doctorals i que a partir del proper curs acadèmic s’inicia un nou programa de doctorat en Química a la UdG que agafarà el relleu de programes de doctorat interuniversitari amb menció de qualitat com el de Catàlisi Homogènia o el de Química Teòrica i Computacional en els que també va participar el Departament.
Des del punt de vista de la recerca i la transferència de tecnologia, el Departament de Química la duu a terme a través de cinc grups de recerca UdG: Disseny i Modelatge de Reaccions Catalitzades per Metalls de Transició, Química Teòrica i Modelatge i Enginyeria Molecular, Catàlisi Redox Bioinspirada, Química Analítica i Ambiental, i Laboratori d’Innovació en Processos i Productes de Síntesi Orgànica. Els dos primers grups estan adscrits a l’Institut de Química Computacional i Catàlisi. Algunes dades que demostren l’elevada activitat de recerca que duen a terme tots aquests grups podrien ser: 1) des del seu inici, els membres del Departament de Química han publicat més de 1.000 articles en revistes indexades per l’Institute of Scientific Information (ISI), el que representa el 21% del total de publicacions de la UdG a la base de dades de l’ISI; 2) aquests articles han rebut més de 21.000 cites, un 36% de les cites rebudes per articles publicats per membres de la UdG; 3) dels 14 investigadors ICREA, Ramón y Cajal o ICREA Acadèmia de la UdG, 8 són membres del Departament de Química; 4) els dos únics projectes Starting Grant de l’European Research Council (ERC) concedits a la UdG estan liderats per membres del Departament de Química; o 5) els investigadors del Departament tenen en aquests moments 12 projectes nacionals actius que sumen un total de 1.250.000 € i 10 projectes europeus amb un import total de 2.942.720 €. Una bona part d’aquests diners es destinen a la contractació d’investigadors i, en aquest sentit, aconseguint finançament nacional i europeu el Departament fa una aportació destacada a la inserció laboral d’alguns dels seus graduats. Pel que fa a la transferència de tecnologia, el Departament de Química ha col·laborat amb empreses importants del sector com ara Repsol, Lucta S.A., Esteve Química, Thrombotargets, entre moltes altres i té un grup de recerca, el Laboratori d’Innovació en Processos i Productes de Química Orgànica, que pertany a la Xarxa d’Innovació Tecnològica de la Generalitat. Finalment destacar que la spin-off anomenada Antimicrobial Peptide Biotecnologies S.L. (AMPbiotech) és una empresa dedicada al desenvolupament de nous antimicrobians i en la seva creació va participar un membre del Departament.
Cal remarcar que el Departament de Química és un Departament molt compromès amb la divulgació científica i que cuida la relació amb la secundària. Des de l’any 2002, el Departament de Química organitza cada any els Matins de la Química pels que han passat més de 2.000 estudiants provinents de diversos instituts de secundària de les comarques gironines. Així mateix també organitza pràctiques de Química adreçades a estudiants de secundària i jornades de debat sobre la docència de la Química pensades pels professors de secundària. Aquest projecte de divulgació de la Química desenvolupat pel Departament sota el nom de LaQuímica.net va rebre la Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat de la Docència Universitària que li va atorgar el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya del dia 28 d’agost de 2007. Recentment a la UdG s’ha creat la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital que està dirigida per una membre del Departament de Química i que, entre altres tasques, fa una feina divulgadora de la Química molt intensa en l’àmbit de la secundària. Per acabar afegir que els membres del Departament de Química s’han caracteritzat per col·laborar molt activament en tasques de gestió de la Universitat i molts d’ells han ocupat càrrecs de responsabilitat en l’organigrama de la UdG.
Pensem que la base de l’èxit assolit ha estat haver desenvolupat una política de professorat consensuada i basada en l’exigència i la cerca de l’excel·lència. Així tots els membres del Departament després de completar la tesi han hagut de fer estades postdoctorals a l’estranger i s’han hagut d’acreditar per poder accedir a una plaça de professor permanent de la UdG. Tanmateix el present i el futur immediat del Departament es presenten plens d’incertesa a causa de la important disminució dels pressupostos d’Universitats i de recerca. Aquest fet està tenint un efecte molt negatiu sobre la carrera científica dels investigadors del Departament que després d’acabar la tesi, realitzar diverses estades postdoctorals i guanyar-se un contracte extremadament competitiu com és el Ramón y Cajal (RyC), en acabar l’etapa de cinc anys de RyC, no se’ls dóna l’opció de poder continuar a la Universitat per qüestions pressupostàries. A alguns els pot semblar un fet anecdòtic, però el cert és que si no entra saba nova al Departament en pocs anys serà un Departament envellit que difícilment podrà mantenir el seu ritme actual d’activitat docent i de recerca. Creiem que donada la qualitat provada d’aquests investigadors és un error greu no mantenir-los a la UdG. Caldrà posar-hi remei si volem que d’aquí a 20 anys ?puguem dir que el Departament de Química continua desenvolupant les seves activitats al més alt nivell.

Directors: Alfons Polo (desembre 1993 – març 1996), Joan Miró (març 1996 – abril 2000), Antoni Llobet (abril 2000 – maig 2002), Miquel Duran (maig 2002 – juny 2007), Miquel Solà (juny 2007 – juny 2010) i Marta Planas (juny 2010 – ).

One thought on “Passat brillant, futur incert – del Departament de Química de la UdG. I el present?

Comments are closed.