A punt per a la segona edició del MOOC de comunicació científica 2.0 #mxic201

Image

A mitjans de 2013 vam fer la primera incursió en el món dels MOOC amb el curs “Investigación Científica 2.0.1: claves para una sociedad digital “. Després d’assistir a l’explosió d’aquest tipus de cursos, de la seva definició, i de millorar la nostra pròpia capacitat per fer-ne, ja tenim data per a la segona ediciió del curs: el 7 d’abril de 2015. La inscripció es pot fer directament a la plataforma MiriadaX, on està allotjat aquest MOOC:Â https://www.miriadax.net/web/investigacion-cientifica-2edicion

Per a aquest MOOC hi ha tot un equip de professors, fonamentalment els mateixos de la primera edició, encara que el pes el portaran la Sílvia Simon i jo mateix. Els canvis que hi ha hagut afecten sobretot a les bones pràctiques, a la forma d’avaluació, i a algun continut de caire innovador.

Amb la Laia Guillaumes protagonitzen aquest cop el videoclip promocional:

El curs és en castellà en aquesta segona edició. En properes edicions es procurarà de fer en català i anglès. De totes formes, anirem subtitulant els videos.

En la primera edició, vam tenir més de 2.000 inscrits. En el moment de fer aquesta entrada, anem gairebé pels 5.000 inscrits a la segona edició. Quants més siguim, més riurem, afirma la dita. Esperem que el curs sigui profitós per a tothom. Inscriviu-vos-hi!

Resum del curs:

El curso se centrará primero en los elementos clave del proceso investigador: cómo comunicar y colaborar desde un punto de vista personal y grupal, y qué elementos son los más importantes: desde el blog personal hasta el web grupal, pasando por los artículos científicos y de divulgación. Se hará hincapié después en la importancia de la reputación y la marca personal, proporcionando herramientas para mejorarla. El MOOC tratará de la ciencia abierta y de las redes sociales de tipo académico que facilitan el proceso de colaboración interpersonal e internacional. La divulgación a diferentes públicos será tratada pues es una consecuencia del descubrimiento científico y una responsabilidad. Relacionado con ello, se estudiarán las nuevas técnicas para medir el impacto en las redes sociales y en Internet, a la vez que se analizarán diversos casos de buenas prácticas.