Algunes idees tormentoses per als MOOCs a la trobada #resetmooc

Image

Dimarts, a la part final de la jornada #resetmooc, vam presentar amb la @silviasimonr algunes propostes que innovar en el tema dels MOOCs, o fins i tot per “flipar-los” (els flipped MOOCs?). Amb la nostra humil experiència d’aquests darrers mesos, ens sembla que cal fer un pas més, sobretot perquè les universitats convencionals i clàssiques entenguin la seva importànica per ampliar els horitzons de les pròpes institucions i abastar un públic més ampli i internacional, i al final proporcionar un millor servei a la societat.

Algunes de les idees ue vam proporcionar, tal com estan proposades al fitxer PPT que va acompanyar la nostra presentació amb @silviasimonr:

 • Is the Wikipedia model suitable for MOOCs?
  In MOOCs you have at least
  Content
  Learning flux / Pedagogial approach
  Actual user/student track
  Social&academic interaction (forums, social networks)
  Content might be organized in a similar way to Wikipedia.
  Learning might be organized as Wikitexts/Wikiprojects.
  Multiple editors issue!
 • On the language of MOOC delivery
  Indeed major languages (English, Spanish, …) are used in MOOCs. However, there are at least two specific areas for use of local or minority languages:
  Connection with preuniversity level
  Developing countries
  A very good example of using a multilanguage, interconnected information platform is Wikipedia. We might mimic it.
 • Indeed one should solve the problem of fake identity and improve remote assessment. We are imagining new (low-cost) ways like
  Moebius-like MOOC: sequential student-instructor-student
  Quantum MOOC: synchronous student-instructor
 • Wikiloc-like MOOC: following and registering running/mth-like tracks: different speeds, different capacities, different muscles
 • MOOCs as science communication (flipped?)
 • We should not expect teachers and researchers to use the low-cost approach as a driving force
  Tentative MOOC organizers should be motivated by organization and peers. The low-cost approach should catalyze entering the MOOC world.

A vegades, cal fer fer la volta a les idees. Com aquest tramvia de Brussel·les, prop de l’Atomium.

Addendum: Per exemple: perquè en un MOOC no es demana als inscrits que muntin un microMOOC a un o dos nivells inferiors, o d’algun aspecte paritcular del temari? I si for una piràmide? O una piràmide de Sierpinski com https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sierpinski_pyramid.jpg ? O un hipercub/hipertetraedre?