La seqüencia “mira i digues” i la taula periòdica dels elements

Image

Fa poc feia broma a twitter sobre l’any 2016 expressat en binari (11111100000), o sigui sis uns i cinc zeros, que en el sentit de la seqüència “Look and Say” seria 6150. Això em va portar a analitzar millor aquesta seqüencia a oeis.

Això em va portar per casualitat a una seqüència relacionada amb la “mira i digues”: https://oeis.org/A119566. Es tracta de partir d’una seqüencia associada a l’Urani (92), i anar-la desintegrant fins a l’Hidrogen (1). No és pas fàcil d’entendre, i està relacionat amb la Constant de Conway i amb el Teorema Cosmològic de Conway, perdut. En definitiva, es tracta de la Química de la Desintegració Audioactiva!

L’evolució dels 92 elements és clara! Està millor explicada en un article que, a més, parteix de la química per passar a la bioquímica!

Un bon passatemps (o curiositat, però ciència) per als dies de repós de Nadal.